GEMERT – De Initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!’ heeft vanochtend namens de inwoners van Gemert-Bakel bijna 1.400 bezwaarschriften / zienswijzen aangeboden aan het gemeentebestuur. Daarin tekenen de bezwaarmakers protest aan tegen het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de bouw van een appartementencomplex tegenover het kasteel mogelijk te maken.

De Initiatiefgroep deed nogmaals een klemmend beroep op het college af te zien van bebouwing en het gebied te behouden zoals het nu is. "Met het kasteel in zijn omgeving zoals die nu is, bezit Gemert een juweel in een groene zetting. Wie is zo dom om goud en juwelen te willen omzetten in stenen? Wij passen daar voor!”, aldus woordvoerder Jacques van Lankveld. Toespraak van Jacques van Lankveld gericht aan het gemeentebestuur:

Aanbieden zienswijzen
Jacques van Lankveld biedt burgemeester Jan van Maasakkers de zienswijzen / bezwaarschriften aan.
“Dank aan burgemeester van Maasakkers en wethouder Brouwers voor de bereidheid om ons te woord te staan en onze gaven in ontvangst te nemen. Het is heel duidelijk (wat de afgelopen maanden in de pers is verschenen, de deelname aan acties en de reacties van anderen daarop) dat veel mensen dit een onzalig plan vinden, paters of niet. Nu is het moment gekomen om zienswijzen bij de gemeente in te dienen. We maken liefst meteen duidelijk dat deze zienswijze inhoudt dat wij het grootst mogelijke bezwaar hebben tegen dit plan.

Wat nu gevraagd wordt gaat ons te ver, om allerlei redenen, zoals in de zienswijzen wordt genoemd.
Ik noem als voorbeeld een heel voorname: De bouwplannen tasten de cultuurhistorische waarden van kasteel en omgeving aan, de karakteristieke lintbebouwing, de historisch gegroeide omgeving met open zichtlijnen, het groen en zeldzame planten. Wie beweert dat nieuwbouw op deze plek deze waarden ongemoeid laat of, excusez le mot, god betere het, zelfs versterkt, komt van een andere planeet, of is een duur door de gemeenschap betaalde stedenbouwkundige of andere adviseur, wiens voornaamste onderzoeksactiviteit is om uit te vissen welk antwoord de opdrachtgever eigenlijk van hem wilde horen, om de volgende lucratieve opdracht maar niet mis te lopen.

Noodzaak ontbreekt
Een andere reden: De noodzaak voor dit plan ontbreekt. Klooster Nazareth bijvoorbeeld is een prima alternatief. Het is eigendom van de gemeente, ligt op loopafstand van het kasteel en kan op korte termijn worden verbouwd en heeft al een schitterende kapel. Waarom worden zoveel mensen zo in beweging gebracht? Ik zeg het maar zoals ik het zie. Dat komt door het gevoel dat het kasteel iets is wat bij ons hoort, van ons is, wat misschien niet ons financieel eigendom is, maar wat wel mee maakt dat wij ons mensen van Gemert voelen.

Bij zoiets als het Gemerts kasteel en bij het gebied dat er bij hoort, er tegen aan gevlijd ligt, past een houding die ik niet beter kan omschrijven dan een houding van ‘Liefdevolle verwaarlozing’. We willen het liefst allemaal in, bij en rond het kasteel lopen als we alleen zijn, of met zijn tweeën. We willen niet zoals voor sommige bekende monumenten een entreekaartje kopen, en met vele anderen in de file het monument bezoeken. Het kasteel hoort er altijd gewoon maar te liggen, je hoort er altijd in rond en rond omheen te kunnen lopen.

Een aantal leden van de Initiatiefgroep tijdens het aanbieden van de zienswijzen.

Koesteren
Zo iets prachtigs zou je het liefst geheim willen houden, dat koester je voor jezelf en de mensen waar je van houdt. Dat laat je het liefst met rust, niks aan doen, mooi laten liggen. Dat is niet iets om met ronkende teksten en gelikte foto’s te adverteren, zo van ‘kom allemaal naar ons kasteel’. Liefst niet aanzitten dus, afblijven, liefdevolle verwaarlozing. Maar als het bedreigd wordt, ho, dan wordt het even anders, dan komen ze aan iets van jou, en dan laat je je tanden zien.

Ik heb begrepen dat wethouder Verkampen woensdagavond ‘not impressed’ was van onze acties en van de grote steun die op allerlei manieren daarvoor is geuit. Hij heeft geen hoge pet op van de omvang van de steun voor de acties, en had het over de vele mensen in Gemert en kerkdorpen die er niet voor in actie komen.
Maar misschien dat het aantal mensen, veruit de meesten inwoners van Gemert, die nu een zienswijze indienen, bij Verkampen en bij de rest van het college en de raad wel in staat is om enige indruk te maken.

Stem met de voeten
Deze Gemertse mensen hebben een eigen bezwaarschrift opgesteld, of op een standaardtekst hun naam ingevuld, er hun handtekening onder gezet en ze zijn op de fiets gesprongen om hun zienswijze bij iemand van de actiegroep in de brievenbus te doen. Deze mensen hebben hiermee ‘met hun voeten gestemd’. We weten wie deze mensen zijn en waar ze wonen. We gaan er van uit dat de gemeente hun zienswijze netjes behandelt en iedereen op gepaste wijze een antwoord geeft.

Ik zou zelf als onderzoeker bij veel onderzoek onder de algemene bevolking naar een gevoelige materie buitengewoon content zijn met een dergelijke grote respons. We kunnen de gemeente op dit moment 1377 ondertekende zienswijzen aanbieden, die in de loop van één week sinds we daarvoor de oproep hebben geplaatst bij ons zijn afgegeven.

Schatting: 2.000 zienswijzen
We weten dat de nodige andere mensen hun zienswijze rechtstreeks bij de gemeente hebben ingeleverd. En nadat we deze doos geteld hadden en mooi ingepakt bleven ook bij ons de zienswijzen binnenstromen. Ik ga dus uit van zeker 1500 zienswijzen, en als we zien hoeveel daarvan door twee mensen zijn ingevuld in ondertekend, is een schatting van 2000 Gemertenaren die tegen dit hele plan zijn niet te laag.

Zoals Lambèr Vugs eerder al zei: met het kasteel heeft Gemert goud in handen. Ik voeg daar aan toe: Met het kasteel in zijn omgeving zoals die nu is, bezit Gemert een juweel in een groene zetting. Wie is zo dom om goud en juwelen te willen omzetten in stenen? Wij passen daar voor!”

Zie ook: Gemerts Nieuwsblad
En: Eindhovens Dagblad
Download: Bezwaarschrift Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'

­