GEMERT - Verschillende onafhankelijke instanties hebben zich gebogen over de waarde van het gebied rondom het Gemertse kasteel, met name het gebied binnen de ommuurde tuin tegenover het kasteel aan de Heilige Geestlaan in Gemert. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

Rapporten daarover liggen sinds gisteren ter inzage in het gemeentehuis in Gemert. Naast diverse rapporten en onderbouwingen liggen er ook schetsen van bouwplannen binnen de ommuurde tuin ter inzage. Inwoners van Gemert kunnen de komende zes weken zienswijzen indienen over het plan. Zoals het plan er nu ligt, willen de paters van de Heilige Geest zo'n twaalf appartementen, een kapel en andere openbare ruimtes bouwen in een vierkante bebouwing met binnenerf in de ommuurde kasteeltuin.

De grond heeft een hoge archeologische waarde, concludeert onderzoeksbureau BAAC. Men verwacht archeologische sporen uit de Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Omdat een booronderzoek geen geschikte methode is om waarden vast te stellen, heeft het BAAC zich gebaseerd op vooral documentatie.

Staro Bos- en natuurbeheer uit Gemert onderzocht verschillende waarden op het gebied van flora en fauna in het plangebied. Experts concluderen dat zeker de kasteelmuur een plek is waar veel zeldzame en bijzondere mossen zich thuis voelen. Omdat er blaas-en steenbreekvaren aanwezig zijn in de tuin, hebben de paters wellicht een ontheffing nodig voor bebouwing, volgens de Flora- en Faunawet. Wat betreft andere elementen zoals behuizing van vogels, is er geen reden om niet te starten met bouw in de tuin.

Bron: Eindhovens Dagblad

Zie ook: Special kasteel Gemert

­