GEMERT - Het bouwplan dat de paters van de Congregatie van de Heilige Geest in de ommuurde tuin bij het kasteel in Gemert willen uitvoeren, ligt vanaf maandag 14 juli zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

Het plan om in de ommuurde tuin te bouwen, voorziet in de bouw van 28 woningen, religieuze voorzieningen en bijbehorende parkeergelegenheid. "Door bewust wat hoger te bouwen, blijft er ruimte over voor een tuin- en parkeergedeelte binnen de muren", licht burgemeester Jan van Maasakkers toe. Het college kent de plannen die de paters met de ommuurde tuin hebben nog niet tot in detail.

Het college van B en W heeft zich al eerder 'in beginsel bereid verklaard' aan bebouwing binnen de ommuurde tuin mee te werken, mits aan de voorwaarden van de gemeente wordt voldaan. "Dat betekent dus ook dat straks de raad aan zet is om over de plannen te oordelen." Het is de bedoeling dat de paters het plan voor 7 juli bij de gemeente inleveren. In september of oktober wordt het plan als deel van een totaalplan aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel voorgelegd.

In een brief aan de Gemert-Bakelse fractievoorzitters en partijbesturen verwijten de leden van initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' het college een vorm van 'onbehoorlijk bestuur'. Volgens de actiegroep is het niet kies om juist in vakantietijd de procedure voor bebouwing van de ommuurde tuin op te starten. Wethouder Harrie Verkampen doet dat verwijt af als 'de grootste flauwekul'. "Het debat begint zodra het plan er is en we ook meer over de eventuele bezwaren weten. Iedereen weet nu dat dit plan straks ter inzage ligt."

Het college van B en W is overigens op de hoogte van het convenant dat de partijen die bij het plan Buitenplaats Gemert betrokken zijn, onlangs hebben gesloten. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van politieke partij Lokaal Liberaal. In dat convenant zijn afspraken gemaakt over een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen met betrekking tot het kasteel en omgeving. 'Het college is niet op de hoogte van de exacte inhoud van het convenant', zo schrijft het college aan Lokaal Liberaal.

Bron: Eindhovens Dagblad

­