GEMERT - In het gemeentehuis liggen vanaf 23 juni gedurende zes weken de Welstandsnota 2008 en de welstandszonekaarten ter inzage. In de Welstandszone 1 staan de cultuurhistorische gebieden en waarden in het binnengebied en buitengebied beschreven. In Welstandszone 2 worden karakteristieke gebieden in het binnengebied en buitengebied beschreven. De welstandsvrije zone bestaat uit woongebieden en bedrijventerreinen waar de bebouwing minder kwetsbaar is. Meer informatie >>

­