GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft dinsdag 24 juni het besluit genomen om een verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan volgens artikel 19 lid 2 in behandeling te nemen voor het huisvesten van leden van de Congregatie van de H. Geest in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Deze procedure moet bouwen binnen de ommuurde tuin tegenover het kasteel mogelijk maken.

Volgens de besluitenlijst van het college zou het gaan om 'een schetsontwerp voor de bouw van 28 woningen, religieuze voorzieningen en bijbehorende parkeergelegenheid in een bouwkundig geheel binnen de ommuurde tuin'.

Het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan is volgens het college op 16 juni 2008 ingediend daar de Congregatie van de H. Geest. Uit de besluitenlijst van het college blijkt dat het gemeentebestuur akkoord is gegaan met het procedurevoorstel voor de behandeling.

­