GEMERT - Verschillende onafhankelijke instanties hebben zich gebogen over de waarde van het gebied rondom het Gemertse kasteel, met name het gebied binnen de ommuurde tuin tegenover het kasteel aan de Heilige Geestlaan in Gemert. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

GEMERT - Het bouwplan dat de paters van de Congregatie van de Heilige Geest in de ommuurde tuin bij het kasteel in Gemert willen uitvoeren, ligt vanaf maandag 14 juli zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft dinsdag 24 juni het besluit genomen om een verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan volgens artikel 19 lid 2 in behandeling te nemen voor het huisvesten van leden van de Congregatie van de H. Geest in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Deze procedure moet bouwen binnen de ommuurde tuin tegenover het kasteel mogelijk maken.

GEMERT - In het gemeentehuis liggen vanaf 23 juni gedurende zes weken de Welstandsnota 2008 en de welstandszonekaarten ter inzage. In de Welstandszone 1 staan de cultuurhistorische gebieden en waarden in het binnengebied en buitengebied beschreven. In Welstandszone 2 worden karakteristieke gebieden in het binnengebied en buitengebied beschreven. De welstandsvrije zone bestaat uit woongebieden en bedrijventerreinen waar de bebouwing minder kwetsbaar is. Meer informatie >>

GEMERT - De partijen achter Buitenplaats Gemert laten een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van het plan. Het onderzoek moet uiterlijk op 1 januari afgerond zijn. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Van een overeenkomst over de verkoop van het kasteel aan de stichting ICC Kasteel Gemert , zoals politieke partij Lokaal Liberaal suggereerde, is volgens pater Frans Wijnen geen sprake. Dat meldt het Gemerts Nieuwsblad vandaag.

­