INGEZONDEN BRIEF - Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt mee te willen werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan dat het bouwen van een zorgcomplex voor de Congregatie van de H. Geest binnen de ommuurde tuin tegenover het kasteel mogelijk moet maken (zie Gemerts Nieuwsblad 30 mei). Hoe dit wooncomplex er uit gaat zien, schuift het college gemakshalve voor zich uit ('Dat zien we na de zomer wel'). De paters hebben echter aangegeven een gebouw van minimaal twee verdiepingen te willen bouwen. Dat betekent dat het uitzicht op het historische poortgebouw uit de 15e eeuw onherstelbaar zal worden beschadigd.

GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel is bereid mee te werken aan een procedure die het voor de paters van de Heilige Geest mogelijk maakt versneld woningen te laten bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel in Gemert. Dat hebben de paters eerder deze week met het college van B en W afgesproken, aldus meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

GEMERT - In Gemert groeit het verzet tegen de plannen die de Congregatie van de Heilige Geest heeft met het kasteel in het centrum van het dorp. Met name de bouw van drie ommuurde woonblokken met telkens twintig woningen bij de Heilige Geestlaan stuit op weerstand bij een grote groep Gemertenaren, aldus bericht het Eindhovens Dagblad.

HELMOND - De regioredactie Helmond van het Eindhovens Dagblad heeft een dossier opgezet met artikelen die tot nu toe zijn verschenen over de ontwikkelingen rond het kasteel in Gemert. Klik: ED- dossier kasteel Gemert

GEMERT - 'Heemkundekring de Kommanderij Gemert heeft met verbazing en ontzetting kennis genomen van de vrijdag openbaar gemaakte plannen met het Kasteel in Gemert en de omgeving ervan. De bezwaren van het bestuur richten zich tegen het bouwen van 60 woningen aan de H. Geestlaan', aldus een persbericht van de heemkundekring. 'Maar onze ledenvergaderingen hebben tot nu toe ook steeds bedenkingen geuit, tegen het bouwen in de ommuurde tuin. De vrees dat dit zou leiden tot bebouwing van het open gebied aan de Hoef, blijkt niet ongegrond nu er nog 3 ommuurde woonblokken met telkens 20 woningen geclaimd worden.'

­