GEMERT - Als de gemeente Gemert het bouwplan bij het kasteel afwijst, wordt het meteen daarna verkocht aan de meest biedende. Dat stelt woordvoerder pater Frans Wijnen van de Congregatie van Paters van de H.Geest, die het kasteel en landerijen daaromheen bezit. "Ja, de zaak staat nu op scherp. Onze nieuwe plannen zijn definitief. Er is daarbinnen vrijwel geen onderhandelingsruimte. De deelnemende partners hebben de plannen goed doorberekend. Het kan echt niet meer anders", aldus Frans Wijnen in het Eindhovens Dagblad.

GEMERT - Stichting Internationaal Coöperatief Centrum (ICC) Gemert heeft zich op de eigen website gedistantieerd van het vorige week door de Congregatie van de H. Geest gepresenteerde plan 'buitenplaats Gemert' dat voorziet in de bouw van een zorgcomplex plus 60 woningen tegenover het kasteel. 'ICC Kasteel Gemert is geen initiatiefnemer voor het bouwen buiten de grachten', aldus meldt de website.

GEMERT - De congregatie Paters van de H. Geest wil in samenwerking met een drietal partijen tegenover het kasteel een zorgcomplex plus 80 woningen gaan bouwen verdeeld over drie ‘ommuurde woondomeinen’ tot aan de Witte Brug. Tijdens een persconferentie maakten de paters vandaag bekend dat plan zelf te gaan ontwikkelen in samenwerking met drie partijen. Woningbouwcoöperatie Bergopwaarts uit Helmond en projectontwikkelaar Aracadis uit Arnhem zouden samen de woningen gaan bouwen. Met het Internationaal Coöperatief Centrum uit Gemert wordt nog gesproken om een aantal gebouwen binnen het kasteelcomplex over te nemen.

GEMERT - Tijdens een drukbezochte inspraakavond over de concept gebiedsvisie Gemert-West op woensdag 14 mei ontstond er veel discussie over het bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Volgens de visie zou bouwen in het gebied ‘op beperkte schaal' mogelijk moeten zijn. In de notitie staat de ommuurde tuin tegenover het kasteel met rode lijnen reeds ingetekend als bouwlocatie. "Wij hebben ons er ook tegen verzet", liet Friederike Danz van het Amersfoortse bureau BügelHajema, dat de visie in opdracht van de gemeente had opgesteld, zich openhartig ontvallen. Ze kreeg er een bescheiden applausje van een aantal aanwezigen voor.

GEMERT - De westrand van Gemert is een karakteristiek gebied en dat moet in de toekomst vooral ook zo blijven. Sterker nog; Gemert moet de grotendeels historische westelijke kant van het dorp 'koesteren'. Dat stelde landschapsarchitecte Friederike Danz van stedenbouwkundig bureau BügelHajema uit Amersfoort woensdagavond tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in het gemeentehuis over de toekomst van het gebied. Daarbij kwam ook de mogelijke bebouwing in de ommuurde tuin tegenover het kasteel regelmatig ter sprake.

­