GEMERT-BAKEL - Beste inwoners van Gemert-Bakel & belangstellenden, het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli een monumentenvergunning verleend voor de bouw van 28 appartementen en bijkomende voorzieningen tegenover het kasteel in Gemert. Als deze plannen doorgaan, zal het aanzien van het kasteel ingrijpend veranderen. Dat is doodzonde en bovendien helemaal niet nodig.

­