GEMERT - De gemeenteraad van Gemert-Bakel moet donderdag 23 juli een beslissing nemen of zij akkoord gaat met de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het kasteel. Uit de presentatie van de eerste fase blijkt dat het college vooral inzet op grootschalige exploitatie van het kasteelcomplex. Behoud van de cultuurhistorische waarden, een van de randvoorwaarden van de gemeenteraad, krijgt nauwelijks aandacht in de studie.

Opmerkelijk is dat tot dusver uitsluitend een 'presentatie' van de haalbaarheidsstudie bekend is gemaakt. De diverse scenario's die daarin worden geschetst, kunnen op geen enkele manier inhoudelijk worden getoetst. Er ligt namelijk op het gemeentehuis geen onderzoeksrapport ter inzage. Ook de onderliggende stukken, waarop de presentatie gebaseerd is, zijn niet openbaar gemaakt. Niet voor burgers, maar ook niet voor de leden van de gemeenteraad.

Gennep
Iris Vastgoed BV, de projectontwikkelaar die van de gemeente Gemert-Bakel opdracht heeft gekregen om het 'haalbaarheidsonderzoek' uit te voeren, maakt op zijn website nog steeds melding van 'het realiseren van nieuwe huisvesting voor de paters in de vorm van een nieuw klooster genaamd Het Convent; deze wordt gerealiseerd binnen de ommuurde tuin direct buiten de gracht van het kasteel'. Dit plan is echter volledig achterhaald, aangezien de Congregatie besloten heeft naar Gennep te verhuizen. Inmiddels wordt daar druk gebouwd aan nieuwe huisvesting voor de paters.

Volgens het bericht op de website van Iris maakt Het Convent nog steeds onderdeel uit van een 'integrale visie' op de herbestemming van het kasteel. In deze visie zou volgens het bedrijf ingegaan zijn op zowel de behoeften van de Congregatie als inwoners van Gemert-Bakel. Op welke wijze de behoeften van de inwoners van Gemert-Bakel zijn gepeild en hoe deze behoeften precies luiden, blijft echter onvermeld.

Raad aan zet
Komende donderdag is de gemeenteraad weer aan zet. Uit reacties tijdens de opiniërende raadsvergadering van 18 juni bleek dat diverse fracties vraagtekens plaatsen bij de toezeggingen van diverse betrokken partijen (ICC, Atlant Groep, Goed Wonen) en de financiële onderbouwing van de plannen. De Dorpspartij sprak zich toen uit tegen bouwen in de ommuurde tuin. En de PvdA liet onlangs in een artikel in het Gemerts Nieuwsblad weten voorstander te zijn van een kinderboerderij in de ommuurde tuin tegenover het kasteel.

De raad moet donderdag een beslissing nemen over een voorstel van het college om in te stemmen met de eerste fase en inzet van de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek. De leden van de raad krijgen tevens een voorstel voorgelegd om honderdduizend euro extra ter beschikking te stellen voor verdere plannenmakerij. Eerder ging de raad al akkoord met een krediet van 3,5 ton voor diverse plannen rond het kasteel. Kennelijk is dat geld al op.

Zie ook: Bezwaarschrift tegen bouw 28 appartementen

­