GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders wil ondanks het vertrek van de Congregatie van de H. Geest naar Gennep toch meewerken aan de bouw van 28 appartementen tegenover het kasteel. Afgelopen vrijdag stond er een aankondiging in de gemeenterubriek, waaruit blijkt dat het college op 7 juli heeft besloten een monumentenvergunning te verlenen om de bouw van dit complex mogelijk te maken. Met dit besluit schuift het college opnieuw alle argumenten van tafel vóór behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving. Snapt u dit als inwoner van deze gemeente? Wij niet!

GEMERT - De Dorpspartij heeft zich donderdagavond 18 juni tijdens de opiniërende raadsvergadering uitgesproken tegen bouwen in de ommuurde tuin. Het is voor het eerst dat een collegepartij dit standpunt inneemt. Volgens raadslid Thea Bevers, die namens de Dorpspartij het woord voerde, moet er maar op een andere locatie naar een oplossing worden gezocht mocht dat nodig zijn voor het totaalplan.

GEMERT - De Dorpspartij meldt op haar website dat zij monumenten in onze gemeente een warm hart toedraagt. Volgens de partij dient er ten aanzien van monumenten een transparant beleid gevoerd te worden met duidelijke spelregels. De monumentenverordening zoals die op 3 juni is voorgelegd aan de gemeenteraad is dat volgens de Dorpspartij niet. Op aandringen van de gemeenteraad is deze verordening 'aangehouden'.

GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren in een brief laten weten dat zij de argumenten tegen de bouwplannen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel naast zich neerlegt. In de brief kondigt het college aan dat de gemeente Gemert-Bakel, ondanks het vertrek van de Congregatie van de H. Geest naar Gennep, besloten heeft de aanvraag voor een monumentenvergunning in behandeling te nemen.

GEMERT – Een Internationaal Coöperatief Centrum in combinatie met horeca en een conferentie- en weekendhotel is het meest kansrijke concept voor het kasteel in Gemert. Die conclusie trekt althans het college van B&W op basis van een ‘haalbaarheidsonderzoek’ dat zij heeft laten uitvoeren door projektontwikkelaar Iris Vastgoedontwikkeling. Dat bericht het Gemerts Nieuwsblad vandaag op haar website.

­