De Congregatie van de H. Geest en de gemeente Gemert-Bakel hebben vrijdag 13 februari in een gezamenlijk persbericht aangekondigd dat de Congregatie afziet van de bouw van Het Convent tegenover het kasteel en besloten heeft in Gennep nieuwbouw te realiseren. Op dit moment is niet duidelijk of de gemeente -al dan niet in aangepaste vorm- de bouwplannen in de ommuurde tuin toch doorzet.

GEMERT - De Congregatie van de Heilige Geest heeft de gemeente Gemert-Bakel laten weten dat zij niet langer vasthoudt aan bouwen in de ommuurde tuin, maar nieuwbouw in Gennep gaat realiseren. Op dit moment is onduidelijk of de gemeente de bouwplannen toch doorzet. De initiatiefgroep roept daarom inwoners en andere belangstellenden op voor donderdag 19 februari een zienswijze in te dienen tegen het voornemen een monumentenvergunning te verlenen voor het bouwen in de ommuurde tuin.

GEMERT - Afgelopen zomer hebben 1.683 mensen een zienswijze ingediend tegen de plannen om een groot appartementencomplex te bouwen tegenover het kasteel in Gemert. Dit grote aantal handtekeningen maakt duidelijk dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de dreigende aantasting van kasteel & omgeving. Desondanks gaat het gemeentebestuur door met bouwplannen in dit bijzondere gebied. Terwijl er talloze argumenten zijn om dat juist niét te doen. U kunt nu meehelpen kasteel en omgeving te behouden door een zienswijze te ondertekenen (zie voorbeeld) tegen het voornemen een monumentenvergunning te verlenen. Lever uw brief in voor donderdag 19 februari bij een van de inleveradressen. Uw bijdrage is belangrijk!!

GEMERT - Verslaggever Ad de Koning van het Eindhovens Dagblad maakt vandaag in een artikel de balans op van bijna twee jaar plannen maken over de toekomst van het kasteel. 'Inmiddels is het februari 2009 en is er veel gebeurd. Maar in en rondom het kasteel is nog geen steen verplaatst, laat staan een woning gebouwd', aldus De Koning. 'Opvallend is de rol van de gemeente Gemert-Bakel in de hele kwestie. Die is namelijk flink veranderd sinds de aankondiging van de paters om met Vesteda in zee te gaan.'

GEMERT - De werkgroep Tijdelijk Uitgebreid Cultuur Historisch Overleg (TOCHO) heeft in opdracht van het bestuur van Heemkundekring De Kommanderij Gemert een cultuurhistorische analyse opgesteld van kasteel en omgeving. Volgens het bestuur bestond er - los van alle ontwikkelingen aangaande het kasteel en haar omgeving - dringend behoefte aan een dergelijke analyse als uitgangspunt voor de cultuurhistorische ontwikkeling en als referentiepunt.

­