DEN BOSCH - Het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, ofwel GS) heeft vandaag een brief gezonden aan alle mensen die een zienswijze hebben ingediend tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan Centrumgebied 1997. In de brief wordt aangegeven dat GS een 'verklaring van geen bezwaar' hebben afgegeven aan de gemeente Gemert-Bakel. Met deze verklaring kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot het verlenen van vrijstelling om de bouw van Het Convent tegenover het kasteel mogelijk te maken.

GEMERT-BAKEL - Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat het college van burgemeester en wethouders de raad eind vorig jaar niet met opzet onvolledig heeft geïnformeerd rond de aankoop van het kasteel. Nadat wethouder Verkampen donderdagavond zijn excuses had aangeboden over de informatie die hij op 18 november heeft verstrekt, waren de meeste raadsleden tevreden gesteld. Een motie van Realisten 2006, waarin het vertrouwen in het college werd opgezegd, kreeg alleen steun van Lokaal Liberaal.

Na ruim anderhalf jaar is nog steeds niet duidelijk wat er met het kasteel & omgeving gaat gebeuren. In dit artikel de stand van zaken in de vorm van tien vragen & tien antwoorden.

­