GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel heeft vrijdag 25 september in een persbericht aangekondigd dat de Congregatie van de H. Geest op verzoek van het college van burgemeester en wethouders de aanvraag voor de monumentenvergunning van 9 januari 2009 heeft ingetrokken. Als reden wordt genoemd dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) het eerder afgegeven positieve advies heeft bijgesteld met betrekking tot het slopen van de bijgebouwen binnen de ommuurde tuin en het maken van openingen in de tuinmuur.

GEMERT - De Congregatie van de Heilige Geest heeft de monumentenvergunning die zij op 9 januari 2009 heeft aangevraagd om in de ommuurde tuin tegenover het kasteel te bouwen, op verzoek van de gemeente Gemert-Bakel ingetrokken. Dat meldt de gemeente vandaag in een persbericht. Stichting Schoorswinkel en omgeving komt na intern beraad komende week met een inhoudelijke reactie op de nieuwe situatie.

GEMERT – De gemeente Gemert-Bakel geeft vandaag in een tweede brief aan de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend toe dat ze fouten heeft gemaakt in de procedure rond het verlenen van de monumentenvergunning. Ook biedt de gemeente excuses aan voor de gemaakte fouten. In de brief staat echter opnieuw een pertinente onwaarheid.

GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel heeft vandaag in een brief de circa 1.400 mensen geïnformeerd over de bezwaarprocedure rond de verleende monumentenvergunning die bouwen tegenover het kasteel in Gemert mogelijk moet maken. In deze brief erkent de gemeente ernstige procedurefouten te hebben gemaakt. Stichting Schoorswinkel en Omgeving is daarnaast vooral verontwaardigd over de wijze waarop de gemeente de bezwaarmakers heeft geïnformeerd. In dit artikel alvast een eerste reactie om verdere misverstanden te voorkomen.

GEMERT - Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft maandag 17 augustus ruim 1.370 bezwaarschriften ingediend tegen de door de gemeente Gemert-Bakel verleende monumentenvergunning voor het bouwen van appartementencomplex in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. De bezwaarschriften werden in ontvangst genomen door wethouder Verkampen.

­