GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel en Jaarbeurs Catering Services / Arjan van Dijk Groep hebben meer tijd nodig voor de planvorming voor de herbestemming van Kasteel Gemert. Dat meldt de gemeente woensdagavond in een persbericht. Volgens burgemeester Van Maasakkers hebben beide partijen meer tijd nodig om tot een 'duurzame herbestemming' van het kasteelcomplex te komen.

Begin dit jaar zijn gemeente en Jaarbeurs Catering Services / Arjan van Dijk Groep overeengekomen dat de laatste voor 1 juli duidelijkheid zou verschaffen over het wel of niet gaan exploiteren van het kasteel. Dat is op 12 februari vastgelegd in een intentie-overeenkomst. Daarin staat dat beide partijen een onderzoekstraject starten met als doel om rond 1 juli een definitieve samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Deze deadline wordt nu niet gehaald.

Burgemeester Van Maasakkers: "In Jaarbeurs Catering Services hebben we een ijzersterke exploitant gevonden. De afgelopen periode is er door beide partijen hard gewerkt aan de uitwerking van het unieke concept. Er is veel overlegd en vele tekeningen en berekeningen zijn gemaakt. Er komt echter heel veel kijken bij het maken van een goed totaalplan. En daar hebben we meer tijd voor nodig."

Van Maasakkers geeft verder aan dat de gemeente daarbij 'ons doel goed voor ogen houden'. "We willen namelijk het prachtige kasteel met de aanwezige cultuurhistorische karakteristieken voor generaties behouden, waarbij de sociaal-maatschappelijke component en de publieke functies gewaarborgd zijn."

In het persbericht wordt niet aangegeven binnen welke termijn er een definitief akkoord over de herbestemming van het kasteel valt te verwachten. Evenmin wordt duidelijk of het kasteel inmiddels door de gemeente is aangekocht of juist niet.

Wordt vervolgd…

­