GEMERT – De gemeente Gemert-Bakel wordt niet de nieuwe eigenaar van Kasteel Gemert. In een gesprek heeft de congregatie van de H. Geest de gemeente laten weten dat zij niet ingaan op het bod van 7 miljoen euro voor het kasteel en de landerijen. Dat heeft de gemeente in een persbericht laten weten.

Afgelopen zomer werd bekend dat de gemeente en Jaarbeurs Catering Services / Arjan van Dijk Groep meer tijd nodig hadden om de aankoop van het kasteel rond te krijgen. De Jaarbeurs wil namelijk graag de exploitatie van het kasteel op zich nemen, maar niet investeren in stenen. Dit was voor de gemeente aanleiding om in gesprek te gaan met de provincie Noord-Brabant.

Na intensief overleg was de provincie bereid om als partner van de gemeente mee te investeren in de aankoop, restauratie en verbouwing van het kasteel. Deze deelname past perfect binnen de 'Agenda van Brabant, waarmee de provincie onder andere beoogt om grootschalige cultuurhistorische complexen zorgvuldig te herbestemmen en voor generaties te behouden. Deze complexen kunnen als identiteitsdragers van Brabant traditie en economische innovatie met elkaar verbinden.

Teleurgesteld
“Wij zijn als college teleurgesteld”, zegt waarnemend burgemeester Hans Haas. “Sinds 18 november 2008 hebben wij het mandaat van de gemeenteraad om het kasteel aan te kopen. Dit mandaat is door de huidige raad bevestigd. Wij hebben ons maximaal ingespannen om binnen de gestelde kaders van de raad eigenaar van het kasteel te worden. We hebben een lange weg afgelegd. Wij geloven in het concept van de herbestemming.”

De gemeente stelt dat samen met de provincie Noord-Brabant, Jaarbeurs en stichting ICC een gedegen plan is uitgewerkt om van het kasteel een Internationaal Coöperatief Centrum (ICC) te maken dat een icoon voor Brabant kan worden. In december 2010 heeft zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten ermee ingestemd om dit plan definitief uit te voeren. “Vandaar dat we in die maand een bod van 7 miljoen euro bij de paters van de Congregatie van de Heilige Geest hebben neergelegd. Helaas hebben zij ons bod niet geaccepteerd”, aldus burgemeester Haas.

Keuze paters
“De paters hebben ons verteld dat het bod van de andere partij substantieel hoger is. Uiteraard zijn de paters vrij om het kasteel aan de hoogste bieder te verkopen. Ik vind het bijzonder jammer dat het kasteel niet in overheidshanden komt. Ook de provincie investeert niet voor niets in het behoud van grootschalige cultuurhistorische complexen.”

De uitdaging ligt daarbij in het combineren van de diverse doelstellingen en belangen in de herbestemming, aldus de gemeente. “Als overheid wil je de regie nemen, zodat je een goede balans tussen commercie en sociaal-maatschappelijke doelen kunt waarborgen, met als vertrekpunt het cultuurhistorische belang van het behoud van het kasteel en landerijen. En tegelijkertijd de wens om binnen de plannen een maatschappelijke en publieke functie voor de inwoners van Gemert-Bakel te waarborgen”, aldus burgemeester Haas.

­