GEMERT – Het Eindhovens Dagblad bericht deze week dat het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel vraagtekens zet bij de bedoelingen van Erfgoed Gemert NV, de potentiële koper van kasteel Gemert. Volgens wethouder Ton Vogels zullen de eigendomsconstructie en financiële achtergronden worden nagetrokken, zodra er een vergunningaanvraag bij de gemeente wordt ingediend.

GEMERT – De landcommandeur van Alde Biesen, sinds 1366 ook Heer van Gemert, is zaterdag 14 september op feestelijke wijze onthaald door de inwoners van Gemert. Dat gebeurde in het kader van de landelijke ‘Open Monumentendag’ die dit jaar het thema ‘Macht en Pracht’ had. In vroeger tijden was de inhuldiging een markante gebeurtenis. Het hele dorp liep uit en elk gehucht was versierd met een ereboog.

GEMERT – Donderdag 27 juni staat er een adviesnota van het college op de agenda van de gemeenteraad over de herbestemming van het kasteel. De notitie is geschreven naar aanleiding van vragen van de kandidaat-koper van het kasteel, Erfgoed van Gemert NV. Die wil weten of de uitgangspunten die de raad in 2008 en 2009 heeft opgesteld nog van kracht zijn.

­