Kasteel Gemert heeft verschillende waarden: cultuurhistorische, landschappelijke, emotionele en financieel-economische waarde. Bij de kasteelverkoop speelt de veronderstelde financieel-economische waarde helaas een hoofdrol. Eerder zijn er meerdere biedingen geweest. Zo wilde de Arjan van Dijkgroep rond 2010 twee miljoen euro betalen  voor het kasteelcomplex en daarnaast 20 miljoen euro investeren om het kasteel exploiteerbaar te maken. De paters zouden voor een kleiner deel eigenaar blijven. En in 2011 sloeg de congregatie van de H. Geest het bod van 7 miljoen euro af dat de gemeente toen wilde neerleggen voor aankoop van kasteel en landerijen.

Slot Huis Bergh ligt aan de rand van ’s-Heerenberg in een schitterende, groene omgeving zonder verstorende bebouwing. Eeuwenlang hielden onze Gemertse voorouders “ons kasteel” in stand.  Het poortgebouw was voor hen toegankelijk. Al was het maar om belasting te betalen. De blauwe envelop kenden de kasteelheren nog niet. Onze voorouders betaalden in stuivers, penningen, turf, hoenders, boter en peperkoek. Zo kon de kasteelheer in de donjon van een goede maaltijd genieten; het groen werd gesnoeid en het dak hield men waterdicht.

GEMERT – Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) vindt de uitwerking van het ruimtelijk kader dat de Congregatie van de H. Geest heeft opgesteld voor het kasteel in Gemert te vrijblijvend, ondanks het benoemen van belangrijke kernwaarden. Enerzijds ligt de focus te eenzijdige focus op het creëren van ruimtelijke ontwikkelingen; anderzijds is er onvoldoende aandacht en grip voor het borgen van de cultuurhistorische waarden. Daardoor dreigt het ruimtelijk kader voor behoud van het kasteelcomplex te veranderen in een lege huls en slechts bij te dragen aan prijsopdrijving met negatieve effecten voor de cultuurhistorische kernwaarden. Instemming met dit document leidt er volgens SSO toe dat de mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad uit handen worden gegeven, waardoor er later geen voorwaarden meer gesteld kunnen worden aan toekomstige plannen.

­