Komende donderdag vergadert de gemeenteraad over de toekomst van het kasteel. Op de agenda staan dit keer adviezen van onder andere provincie, adviesgroep Ruimte en Erfgoed en een voorstel met standpunten van het college van B&W. Met een aantal standpunten is Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) het van harte eens: het schrappen van de bouwplannen op Schoorswinkel (Velt-tuinen), het weigeren van een parkeerplaats naast de ommuurde tuin en het niet toestaan van bebouwen van de omliggende landerijen. Door deze locaties onaangetast te laten, levert het college een concrete bijdrage aan het behoud en versterken van de cultuurhistorische waarden van het kasteelcomplex. Hulde hiervoor.

Namens bewoners van de Jezuïtenlaan heeft Wim van den Hout woensdag 10 oktober gebuik gemaakt van het inspreekrecht om raadsleden te attenderen op het belang van behoud van de open zichtlijnen rond de driehoek Westom, Jezuietenlaan en de Haag. "Opvallend is dat enerzijds de waarden van het gebied worden onderkend", aldus de inspreker. "Toch lijkt dit stukje grond te worden ingezet om geld te genereren voor de koper/pandbewaarder van het kasteel."

Ondanks het feit dat de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw van kasteel Gemert in de gemeentelijke gebiedsvisie en in het bestemmingsplan gevrijwaard worden van parkeren en bebouwing, dreigt dit tóch te gaan gebeuren. José Kragten vroeg zich woensdag 10 oktober tijdens het inspreekrecht voor de commissie Ruimte af waarom het college in strijd met deze uitgangspunten toch een tegengesteld standpunt inneemt. BL Huisvesting heeft namelijk aangegeven er weer een kruidentuin van te maken. "Waarom toch deze concessies? "We willen het niet. Er wordt niet om gevraagd. En toch moet u het mogelijk maken?"

Voorzitter Jacques van Lankveld heeft woensdag 10 oktober gebruik gemaakt van het inspreekrecht om namens Stichting Schoorswinkel en Omgeving te reageren op de standpunten van het college voorafgaand aan de commissie Ruimte. Naast instemming op een aantal onderdelen (niet bouwen op Hopveld en landerijen en parkeren naast de ommuurde tuin), is Stichting Schoorswinkel en Omgeving tegen bouwen van extra vleugels aan het poortgebouw, een autobrug naar het binnenplein en tegen bouwen en parkeren binnen de bomencarré ("voetbalveld" in het park) en ommuurde tuin. Verder roept stichting Schoorswinkel college en raad op om eerst inzicht te geven in de effecten van mogelijke ontwikkelingen op verkeer en parkeren, vóórdat medewerking wordt verleend aan de realisatie van enig plan.

Ons middeleeuwse kasteel in hartje Gemert mag volgens de nieuwe plannen niet meer zichzelf zijn. Dat is in de kern het slechte aan de volumebouw die nu kasteel en omgeving bedreigen. En daarmee verdwijnt de glans van de dorpskern van Gemert. Het is daarom beter om het kasteelcomplex te verkopen aan een partij die respect heeft voor de cultuurhistorische waarden zónder volumebouw.

­