GEMERT-BAKEL - Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte leden van de gemeenteraad, het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving vraagt uw aandacht voor het volgende. Via een persbericht van de gemeente Gemert-Bakel vernamen wij afgelopen week dat de Congregatie van de H. Geest een bod van 7 miljoen euro voor aankoop van het kasteel door de gemeente heeft afgewezen. In de media verschenen vervolgens berichten dat het kasteelcomplex verkocht zou zijn aan de Alliance Capital Group uit Eindhoven.

GEMERT - Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) heeft op 16 januari 2011 een brief gezonden naar het gemeentebestuur met daarin een reactie op de 'ontwerp Structuurvisie+ 2010-2020'. Het bestuur vraagt daarin specifiek aandacht voor behoud van de cultuurhistorisch erfgoed van zowel kasteel & omgeving als het Nazareth klooster aan het Binderseind. Met name een concrete visie op de herbestemming van het cultuurhistorisch erfgoed ontbreekt nog steeds binnen onze gemeente.

­