Het is even wat rustiger geworden. De ophef over de verkoop van het kasteel aan Vesteda lijkt geluwd. Maar de pogingen om te komen tot een volwaardig alternatief voor de plannen van de paters gaan door! De groep mensen die het voortouw heeft genomen om straks te kunnen laten zien dat het ook anders kan, voelt zich gesterkt door een ferme portie steunbetuigingen en zelfs het aanbod van hulp uit vaak onverwachte hoek. Dat schrijft Simon van Wetten in een bijdrage in het Forum.

Het meest beangstigende in de commotie rond de toekomst van het Gemerts kasteel is de in alle geledingen getoonde kortzichtigheid. Het kasteel in Gemert is namelijk niet alleen een product van de Duitse Orde, maar ook een onmiskenbaar deel is van het Gemerts Religieus Erfgoed. Het heeft immers de status van zowel 'klooster' als 'groot seminarie'. Compleet met kapel, kerkhof, refter, meditatietuin, groentetuin, slaapkamers, aula en recreatiezalen om er maar een paar te noemen. Op dit moment zeer zeldzaam in Nederland!, aldus Jo van Schalen.

­