GEMERT - Jan Timmers heeft dinsdagavond namens de initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!’ gebruik gemaakt van het inspreekrecht voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. In zijn toespraak ging hij met name in op de aankoopkosten van het kasteel en het ontbreken van een gedegen, financiële onderbouwing.

Geacht college en leden van de gemeenteraad

Mijn naam is Jan Timmers en ik spreek als lid van de initiatiefgroep “Geen woonblok achter de muur”, maar meer nog als verontruste belastingbetaler. Allereerst de beste wensen voor 2009 voor u allen en dat u vooral wijze besluiten mag nemen gebaseerd op een gezond verstand. Ik sta hier dus als verontruste inwoner die u iets wil voorhouden naar aanleiding van punt 4c van uw agenda : informatie over de aankoop van het kasteel.

Zelf betaal ik hier in Gemert al bijna 35 jaar trouw de gemeentelijke belastingen en dat doe ik met veel plezier, want ik krijg er ook veel voor terug in deze prachtige woonplaats. Tot nu toe was het gemeentebestuur een goede bewaker van de gemeentelijke schatkist. Maar toch groeit mijn ongerustheid naar aanleiding van de aankoop van het kasteel. Als burger en financiële leek komt uw manier van besluitvorming bij de aankoop van het kasteel toch wel heel amateuristisch en ongeloofwaardig over en deze achterdocht wordt blijkbaar door veel inwoners gedeeld.

Ik kan me niet voorstellen dat de Rabobank (waarmee een van uw wethouders nauwe banden heeft) mij ook maar een stuiver zal lenen als ik zo’n financieel slecht onderbouwd plan zou voorleggen als dat B&W doet bij de aankoop van het kasteel: Ik wil een duur pand kopen, ik weet niet wat de aankoop en verbouwing zullen kosten, ik weet niet wie mijn partners zijn en wat die willen bijdragen en ik weet ook niet precies wat ik van plan ben met het pand en wat het op zal brengen. Ik zou snel met lege handen buiten staan met de opdracht eerst mijn huiswerk te doen: een goed en degelijk bedrijfsplan en dan pas terugkomen.

Helaas ziet het er niet naar uit dat dit financieel plan er binnen afzienbare tijd zal komen voor het kasteel en daarom ben ik als inwoner van Gemert bang dat straks de gemeentelijke belastingen fors omhoog zullen gaan, ondanks de uitspraak van uw wethouder van financiën. Realistisch gerekend zal het totale kostenplaatje van aankoop en verbouwing kasteel zo’n 20 miljoen euro gaan kosten. Je hoeft geen creatief boekhouder te zijn om te kunnen berekenen dat dit bedrag nooit uit de exploitatie van kasteel c.q. convent zal opgebracht kunnen worden. Volgens uw eigen berekening uit juli 2007 zal dan de gemeentelijke belasting met meer dan 50 procent verhoogd moeten worden!

Blijkbaar denkt uw aankooppartner Iris er ook zo over want deze projectontwikkelaar begint aan een dergelijk avontuur alleen als zij daar financieel beter van wordt. Hun oplossing is nog steeds minimaal 80 woningen bouwen rondom het kasteel, want dat staat tot op de dag van vandaag op hun website, vier maanden na de afkeuring van B&W en raad van deze plannen. Ik vraag me dus af: weet u dat gemeentebestuur? En wat vindt u ervan als aankooppartner dat Iris hieraan blijft vasthouden?

Ik kan me niet voorstellen dat, op basis wat ons nu bekend is, een raad vasthoudt aan zo’n belangrijke beslissing op een dergelijk mager financieel plan en dat maakt mij en een heleboel anderen inwoners erg achterdochtig. Telkens komen er na lang aandringen weer nieuwe apen uit de mouw en dat geeft stellig de indruk van een dubbele agenda. Alleen door openheid van zaken te geven en eerlijk te zijn kunt u onze achterdocht wegnemen en ik hoop dat dit uw voornemen is voor 2009.

Tenslotte: ondanks een uitspraak van een van uw ambtenaren tegen mij geuit, namelijk: ‘Heeft jullie initiatiefgroep veel geld? Zo nee, dan heb je niets in te brengen binnen dit gemeentebestuur’, wil ik u toch drie gratis adviezen geven:

1. Opvallend is dat de tegenstemmers in de raad allen beroepsmatig actief zijn met financiën. Zij kunnen dus blijkbaar heel goed rekenen en daarom hebben zij ook tegengestemd. Het lijkt mij een goed idee als deze raadsleden bijles gaan geven aan de andere raadsleden, zodat die op dit gebied even slim worden en dus beter besluiten kunnen nemen.
2. Ik wil u adviseren om nu al vast te gaan nadenken welke plannen binnen nieuw beleid u in de ijskast wilt zetten, want er zal door toekomstige kosten rondom het kasteel enorm bezuinigd moeten worden, ook in de kerkdorpen, en daar zult u toch echt rekening mee moeten houden in uw meerjarenbegroting. Tot nu toe is hier nog niets van terug te zien.
3. Tenslotte wil ik u ook nog een oplossing geven voor de toekomstige financiële misère: om al uw plannen te kunnen bekostigen zal de verkoop van een stuk bos bij lange na niet voldoende blijken. Ik zie meer in een stevige ingreep en stel daarom voor over te gaan tot de verkoop van heel het kerkdorp Bakel, en wel aan de hoogst biedende.

Ik dank u voor uw aandacht.

­