GEMERT - Jan van Mierlo heeft donderdag 18 juni namens de initiatiefgroep gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de opiniërende raadsvergadering. In zijn toespraak plaatste hij kritische kanttekeningen bij de noodzaak om in de ommuurde tuin te bouwen, de absurd hoge prijs voor dit stukje grond, de totale investeringskosten en de grootschalige exploitatie die gemeente & partners voor ogen hebben.

GEMERT - De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) wil dat een ‘zo breed mogelijk’ forum van deskundigen betrokken wordt bij de totstandkoming van een totaalplan voor het Gemertse kasteel en omgeving. Dit stelt de stichting in een zienswijze tegen het verlenen van een monumentenvergunning voor nieuwbouw in de ommuurde tuin. De organisatie maakt bezwaar tegen de voorgenomen bouw en het doorbreken van de tuinmuur: “Hiermee wordt het historisch beeld van het kasteel en omgeving opgeofferd.”

GEMERT - "Bouwen binnen de ommuurde tuin was helemaal geen discussiepunt geworden als college en gemeenteraad zich hadden gebaseerd op de afspraken zoals vastgelegd in opeenvolgende bestemmingsplannen", aldus Jan van Hoof tijdens de extra ledenvergadering van de heemkundekring. "Het was logischer geweest als de gemeente direct tegen de Congregatie had gezegd: 'Luister, we begrijpen dat jullie een urgent probleem hebben, maar de bouwlocatie die u op het oog heeft, vinden wij niet acceptabel vanwege ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarde van kasteel en omgeving."

GEMERT - Jo van Schalen, lid van zowel de heemkundekring De Kommanderij als initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen & puur!' deed maandagavond tijdens een extra ledenvergadering een klemmend beroep op de leden van de heemkundekring om bezwaar aan te tekenen tegen de bouwplannen. "De ommuurde tuin is net als een kostbaar Chinees thee-servies: als je de deksel van de theepot verbrijzelt, neemt de waarde van het complete servies met liefst 90 procent af."

GEMERT - Drie leden van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen & puur!' hebben maandagavond tijdens een extra ledenvergadering van heemkundekring De Kommanderij gepleit voor het indienen van een zienswijze / bezwaarschrift tegen het afgeven van een monumenten- en bouwvergunning. "Of je nu wel of niet bouwt, je weet niet of de uitkomst van het hele verhaal rond het kasteel, ons, heemkundig geïnteresseerden, zal bevallen", sprak Simon van Wetten, tevens bestuurslid van de heemkundekring.

­