GEMERT - De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met het tekenen van een intentie-overeenkomst over de mogelijke exploitatie van het kasteel door de Jaarbeurs / Arjan van Dijk Groep. Als het plan haalbaar is, zal het definitieve contract voor aankoop van het kasteel in juli ter toetsing worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Stichting Schoorswinkel en Omgeving staat in beginsel positief tegenover dit voorstel.

GEMERT – Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) heeft donderdag 28 januari gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken voorafgaand aan de raadsvergadering. Op de agenda stond een voorstel om een concept intentieverklaring te ondertekenen met exploitant Jaarbeurs / Arjan van Dijk Groep. Woordvoerder J. van Hoof zei dat SSO in ‘beginsel positief’ tegenover het plan staat, maar vestigde de aandacht op de verkeersafwikkeling en parkeerproblematiek. Hij gaf aan dat SSO zich ook in de toekomst nadrukkelijk zal blijven inzetten voor behoud van de cultuurhistorische waarden en rustieke omgeving van het kasteel.

­