Het kasteel van Gemert is een prachtig gebouw in een mooie rustige omgeving. De vraag is of dit zo blijft?  30 januari bespreekt  de gemeenteraad namelijk een voorstel om akkoord te gaan met fase 1 van projectontwikkelaar BLH. Volgens de details worden in fase 1 de hoofdburcht en Jezuïtenvleugel aan het Ridderplein omgebouwd tot luxe appartementen en hotel. Met de nieuwe bestemming van de historische gebouwen lijkt niets mis. Het probleem zit hem vooral in wat volgt in fase 2 en 3.

Ook Stichting Schoorswinkel en Omgeving vindt het belangrijk dat het kasteelcomplex een nieuwe bestemming krijgt. Maar dat dient wel zorgvuldig te gebeuren. Helaas kleven ook aan fase 1 nog allerlei onduidelijkheden. Zo kunnen we ons vinden in het slopen van de refter en de kapel. De vraag is echter wat daarvoor in de plaats komt? En hoe worden autoverkeer en parkeren afgehandeld?

Schets fase 2 en 3
Fase 2 en 3 zijn op dit moment slechts een ruwe schets. Volgens BLH moet er een ondergrondse parkeergarage komen tegenover het poortgebouw, een weg voor autoverkeer over de kasteellaan (nu wandelgebied), boomhutwoningen en expositieruimten (met appartementen?) in het kasteelpark en bruggen over de grachten voor auto’s. De impact van dit alles is niet onderzocht.

Zo ontbreekt bijvoorbeeld een plan voor de afhandeling van het autoverkeer, terwijl BLH aangeeft circa 150.000 bezoekers per jaar te willen trekken. Daarmee veranderen kasteel en omgeving van een monument in een verkeersknelpunt. Terecht dat Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en provincie kritisch reageren op deze plannen. BLH heeft echter aangegeven dat fase 1, 2 en 3 onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en zet daarmee de gemeenteraad sterk onder druk.

Voorstel aan gemeenteraad
Want ondanks de kritische reactie van Rijksdienst en provincie, krijgt de gemeenteraad 30 januari een voorstel voorgelegd om in te stemmen met de half afgeronde fase 1 en nader onderzoek af te wachten naar de (technische) haalbaarheid en uitvoering van fase 2 en 3.  Daarmee schendt de gemeente de talloze keren herhaalde afspraak ‘dat er pas een besluit over het kasteel zal worden genomen als er een totaalplan op tafel ligt’. Dit is géén totaalplan!

Kasteel en omgeving verdienen een plan waarvan de impact vóóraf helder en duidelijk is. Dat is nu niet het geval. Daarom roepen we de gemeenteraad nadrukkelijk op zich te houden aan de eerdere afspraak: eerst een volledig uitgewerkt totaalplan!

Stichting Schoorswinkel en Omgeving