Gemeente doet bod van 5 miljoen op kasteel; provincie legt college ‘lange’ procedure op

GEMERT – De gemeente Gemert-Bakel heeft een bod uitgebracht van 5 miljoen euro op het kasteel. Daarnaast is ‘na overleg met Gedeputeerde Staten de conclusie getrokken dat een artikel 19 lid 1 WRO-procedure alsnog de voorkeur verdient’. Dat staat in een persbericht dat de gemeente vandaag heeft verspreid.
Het besluit betekent dat de provincie de door burgemeester en wethouders opgestarte procedure ex artikel 19 lid 2 niet wenst te volgen en dus afwijst. Het college van Gemert-Bakel heeft deze ‘verkorte’ procedure afgelopen zomer opgestart met de bedoeling zo snel mogelijk in de ommuurde tuin tegenover het kasteel te gaan bouwen.

Bezwaarschriften
Ruim 1.600 inwoners dienden een bezwaarschrift in tegen dat voornemen. Gedeputeerde Staten stelt deze bezwaarmakers nu in het gelijk en dwingt de gemeente een lange procedure te volgen. Dit betekent dat de gemeente haar plannen nu eerst moet voorleggen aan de provincie.

De gemeente kondigt in het persbericht aan dat ze deze artikel 19 lid 1 procedure ‘uiteraard gaat doorzetten zodra er een voor de raad acceptabel totaalplan voor het kasteel is. Wanneer het totaalplan rijp is voor behandeling in de raad, worden ook de ingediende zienswijzen voor het plan ‘Het Convent’ (huisvesting van de paters in de ommuurde tuin) behandeld’.

Bod 5 miljoen
Volgens de gemeente gaat het gemeentebestuur met het bod van 5 miljoen uit dat samen met de convenantpartijen plannen gemaakt kunnen worden voor het kasteel. ‘Gelet op het belang van het kasteel voor de gemeente Gemert-Bakel is het gemeentebestuur nu niet alleen bereid om mee te denken over de toekomst en het behoud van het kasteel maar ook bereid om zelf daadwerkelijk te investeren’, aldus het persbericht.

‘Hierbij zijn de eerder genoemde doelstellingen uitgangspunt (huisvesting paters, herbestemming kasteel met een goede exploitatie en publieke toegankelijkheid en een reële opbrengst voor de congregatie). Over de exacte invulling en mogelijkheden voor samenwerking zijn nog geen afspraken gemaakt. Eerst zal de raad worden geïnformeerd over de plannen die op dit moment voor het kasteel in voorbereiding zijn.’

Plan Buitenplaats
Eerder dit jaar sloot de Congregatie van de H. Geest op voorspraak van IRIS Vastgoed, BVC Vastgoed, Woningbouwvereniging Bergopwaarts en het ICC (Internationaal Coöperatief Centrum) een convenant met als doelstelling het realiseren van nieuwe huisvesting voor de paters, een herbestemming van het kasteel en een reële opbrengst voor de eigenaar. Dit resulteerde in het plan ‘Buitenplaats Gemert’.

Dat plan omvatte de huisvesting van de paters in de ommuurde tuin, een herbestemming van het kasteel en de bouw van 80 woningen aan de Heilige Geestlaan. De gemeente Gemert-Bakel heeft dat verzoek echter onlangs afgewezen, omdat het in strijd is met een aantal ruimtelijke uitgangspunten.