Congregatie en college sluiten principeakkoord aankoop kasteel

GEMERT - De Congregatie van de H. Geest en het college van Gemert-Bakel hebben een principeakkoord getekend over de aankoop van het kasteel. Volgens het Gemerts Nieuwsblad wordt de overeenkomst op 11 november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
Hoe de plannen er precies uitzien, is nog niet bekend. Het oorspronkelijke plan voor bebouwing in de ommuurde tuin is in elk geval gewijzigd. Aan de kant van het Hopveld zal de bebouwing lager worden. De Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten zou volgens de gemeente hebben ingestemd met de bouwhistorische verkenning voor de bouw.

Op basis daarvan en de ingebrachte zienswijze zou er er een andere architect zijn aangetrokken die een nieuw ontwerp moet gaan maken. Onduidelijk is op dit moment wat de inhoud van deze plannen is.

Verder wordt gemeld dat de Atlant Groep en Stichting Goed Wonen door de gemeente zijn uitgenodigd om de herbestemming van het kasteel te bespreken. Woningbouwcorporatie Bergopwaarts, een van de convenantpartners, zou bereid zijn zich terug te trekken ten gunste van Goed Wonen. Verder is het volgens de gemeente de bedoeling de ideeën van het ICC en de gemeente in elkaar te schuiven.