In totaal 1.683 bezwaarschriften tegen bouwplannen

aanbieden zienswijzenGEMERT - Ruim twee maanden na het verlopen van de termijn blijkt dat er in totaal 1.683 bezwaarschriften (officieel: zienswijzen) bij de gemeente Gemert-Bakel zijn ingediend tegen de bouwplannen tegenover het kasteel. Dat staat in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 4 november. Tot op heden hebben de inwoners en andere belangstellenden die bezwaar hebben aangetekend geen enkel signaal van de gemeente ontvangen.
 
De initiatiefgroep heeft de afgelopen maanden diverse malen aangedrongen op een inhoudelijke reactie op de ingediende bezwaren. Daar is nimmer een antwoord op gekomen. Zelfs een schriftelijke bevestiging is nooit naar de indieners verzonden. Dat is toch wel een minimale fatsoensnorm die je van het openbaar bestuur mag verwachten. Niet dus.

Deze week maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat ze een akkoord hebben gesloten over de aankoop van het kasteel. Er was zelfs taart voor de pers! Het persbericht dat de gemeente naar aanleiding van dit feit verspreidde, roept echter veel vragen op. Zo wordt bijvoorbeeld nergens genoemd hoeveel de gemeente voor het complex gaat betalen? Er worden bedragen genoemd van vijf miljoen, maar ook zeven miljoen.

Het schrijnendste van alles is dat er nog steeds geen totaalplan is voor de herbestemming van het kasteel. Wel duiken er ineens nieuwe namen op als Stichting Goed Wonen en de Atlant Groep. Hoe het met de huidige convenantpartijen (ICC, Iris, Bouwman en Bergopwaarts) staat, wordt niet duidelijk. Worden deze door de gemeente met geld afgekocht?

Ook ten aanzien van de bouwplannen in de ommuurde tuin trekt het college een deken van mist op. In de besluitenlijst worden een 'drietal ontwikkelingsrichtingen' genoemd. Welke drie dat zijn, is niet duidelijk. Het college besluit echter een combinatie van model A (Hopveld) en model B (De Laan) toe te passen. Wat deze combinatie precies inhoudt, is wederom niet helder. Op de website van de gemeente worden nergens actuele documenten aangeboden.

Kortom, er zijn nog steeds heel veel vragen rondom de herbestemming van kasteel & omgeving onbeantwoord. De stellige bewering van het college om de raad op 11 november een besluit te laten nemen over de maar liefst 1.683 ingediende bezwaren, de huisvesting van de congregatie en aankoop van het kasteel gaat dan ook totaal voorbij aan een redelijke en open discussie, een grondige afweging van belangen en boven alles democratische besluitvorming die recht doet aan de inwoners van Gemert-Bakel.

Namens de initiatiefgroep, Jan van Hoof