Burgemeester: 'Ik sta voor volle 200% achter ICC-plan'

GEMERT - Burgemeester Jan van Maasakkers heeft zich tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in positieve bewoordingen uitgelaten over het toekomstplan van het Internationaal Coöperatief Centrum (ICC). Volgens Van Maasakkers is de gemeente bereid dit plan op basis van dezelfde randvoorwaarden te bevorderen als het Vesteda-plan.

"'Ik hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen: dat kapitaalkrachtige coöperaties in dit land volgen en ik doe hiernaast nóg een oproep; laat ook vermogende gemeentenaren en instellingen die deze nieuwe coöperatie een warm hart toedragen vanuit deze dan maatschappelijke niet commerciële functie en exploitatie van het kasteel een aandeel leveren: dan is het echt “ons” kasteel", aldus de burgemeester.
'Mijn (...) oproep tot grotere plaatselijke kennis en betrokkenheid is het afgelopen jaar niet tegen dovemans oren gericht geweest en dan heb ik het ook over de toekomst van het Kasteel van Gemert. Hier kan als goed voorbeeld van particulier initiatief aan worden toegevoegd de oprichting van de stichting Internationaal Coöperatief Centrum Kasteel Gemert, afgekort het ICC. Een prachtig initiatief waarbij ik voor de volle 200% achter de doelstelling kan staan, want zij streeft naar een hernieuwde en herijkte positionering van het coöperatiewezen in Nederland en ver daarbuiten en wel daar, waar de grondlegger van deze organisatievorm nl. pater Van den Elsen geboren is: in Gemert dus. In deze vercommercialiseerde maatschappij kan het coöperatiewezen een nieuwe toekomst hebben. De coöperatieve gedacht spreekt temeer aan omdat het een werk- en organisatievorm is die in Nederland en ver daarbuiten tot aansprekende resultaten en verdiensten heeft geleid.'
 
'Daarnaast hebben deze initiatiefnemers een nieuwe toekomst voor het kasteel bedacht, cultuurhistorisch zeer nauw verbonden met de geschiedenis van het dorp Gemert als alternatief op het bekende Vesteda-plan. De stichting denkt als eerste aan adequate nieuwe huisvesting van de paters binnen het kasteel, in combinatie met een opleidingscentrum voor coöperatieve wetenschappen, een uitbouw naar een basiscentrum voor de ruim 3300 coöperaties in Nederland met daarbij een conferentieoord en als mogelijkheid voor vele plaatselijke activiteiten.'

'Ik ben ook nieuwsgierig naar de financiële onderbouwing van de plannen van deze stichting. Immers, het beste geloof in je eigen plannen is, om daarin ook financieel te participeren en er met de aankoop en exploitatie van het kasteel een duurzame toekomst te organiseren via -uiteraard zou ik zeggen- de rechtsvorm van het coöperatiemodel zelf. En er viel mij verder meer in het bijzonder op -en dat ook tot mijn aangename verrassing- dat op de gepubliceerde foto van het comité van aanbeveling en in het artikel zelf vertegenwoordigers van de landelijke coöperaties zoals de plaatselijke en landelijke Rabobank, ZLTO-NCB, The Greenery For Farmers/ Agrifirm staan vermeld of Campina. Hun spontane participatie geeft mij vertrouwen dat deze kapitaalkrachtige instellingen niet aan de kant blijven staan als het gaat om een daadwerkelijk financieel commitment: ‘Boter bij de vis’!'
 
'Maar ik ben ook nieuwsgierig naar het standpunt van de eigenaren van het kasteel van de Paters van de H. Geest, want er ligt wel een concreet plan van een particulier commercieel ontwikkelaar nl. Vesteda dat ook gemeentelijk tegen het licht is gehouden en zeker niet slecht scoorde, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wij hebben open gestaan en staan open voor alternatieven van anderen, en zeker van die van onze eigen inwoners en wij zijn ook bereid als gemeente in die lokale initiatieven daadwerkelijk te participeren.'

'De gemeente is bereid -zoals bij het plan van Vesteda- ook in deze plannen van de Stichting ICC het particuliere behoud en de restauratie en exploitatie van het kasteel op basis van dezelfde randvoorwaarden te bevorderen. Wij zijn ook bereid het park en de omliggende gronden te verwerven en het onderhoud hiervan voor onze rekening te nemen en de toegankelijkheid hiervan voor onze inwoners daadwerkelijk te garanderen voor vele plaatselijke activiteiten. Ik voeg daarbij toe de ook aan Vesteda toegezegde inspanningsverplichting om -als dat noodzakelijk is- het offer te brengen om huisvesting voor de paters in het ommuurde deel planologisch mogelijk te maken resp. zich daarvoor sterk te maken om zo de kansen voor een nieuw coöperatief initiatief te vergroten.'
 
'Ik hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen: dat kapitaalkrachtige coöperaties in dit land volgen en ik doe hiernaast nóg een oproep; laat ook vermogende gemeentenaren en instellingen die deze nieuwe coöperatie een warm hart toedragen vanuit deze dan maatschappelijke niet commerciële functie en exploitatie van het kasteel een aandeel leveren: dan is het echt “ons” kasteel. Wat het ook wordt: 2008 wordt in ieder geval een spannend en beslissend jaar voor ons kasteel van Gemert.”'
 
Tenslotte werd een pluim uitgedeeld aan de Elsendorpse internationaal ondernemer, de heer Tiny Janssen. Tiny heeft vele verdiensten binnen het Elsendorpse, zoals ook zijn stevige bijdrage aan de toegekende dorpsvernieuwingprijs, maar ook zeker daarbuiten. En hij is sinds kort ook voorzitter van de stichting ICC Kasteel Gemert. "Tiny Janssen is weer een mooi voorbeeld van een betrokken burger, maatschappelijk geëngageerd en actief", aldus burgemeester Jan van Maasakkers.