ED: Gemeente Gemert werkt mee aan bouwen in tuin

GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel is bereid mee te werken aan een procedure die het voor de paters van de Heilige Geest mogelijk maakt versneld woningen te laten bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel in Gemert. Dat hebben de paters eerder deze week met het college van B en W afgesproken, aldus meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

De paters en de gemeente zijn verder met elkaar overeengekomen dat de gemeente vanaf nu een 'actievere rol' in de planvorming gaat innemen. Burgemeester Jan van Maasakkers is blij met deze 'herstart'. "We hebben het vertrouwen naar elkaar toe niet alleen opnieuw bevestigd, we hebben die vertrouwensband ook concreet vormgegeven door snel mee te werken aan de vrijstelllingsprocedure artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening."

Het college en de paters willen die procedure nog vóór 1 juli in gang zetten, omdat dan de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening van kracht wordt. "En in die nieuwe wet bestaat deze procedure niet meer. Dat zou dan weer grote gevolgen hebben voor de snelheid en dat kunnen de paters zich niet meer permitteren."

De burgemeester wil los van de toegezegde meewerking aan bouwen in de ommuurde tuin niet inhoudelijk ingaan op de vorige week door de paters gepresenteerde kasteelplannen. "Dat doe ik bewust niet, want als ik dat wél zou doen, zou ik een patsstelling tussen de gemeente en de paters creëren. En dat willen we absoluut niet." Hoe de bebouwing in de ommuurde tuin er uiteindelijk uit komt te zien, is volgens Van Maasakkers beslist nog niet vastgelegd. "Daar moeten we straks nog goed naar kijken, het moet ook voor de raad zichtbaarder worden."


{mxc}