BügelHajema: ‘Bouwen binnen muur hoort niet in visie’

GEMERT - Tijdens een drukbezochte inspraakavond over de concept gebiedsvisie Gemert-West op woensdag 14 mei ontstond er veel discussie over het bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Volgens de visie zou bouwen in het gebied ‘op beperkte schaal' mogelijk moeten zijn. In de notitie staat de ommuurde tuin tegenover het kasteel met rode lijnen reeds ingetekend als bouwlocatie. "Wij hebben ons er ook tegen verzet", liet Friederike Danz van het Amersfoortse bureau BügelHajema, dat de visie in opdracht van de gemeente had opgesteld, zich openhartig ontvallen. Ze kreeg er een bescheiden applausje van een aantal aanwezigen voor.
 
gebiedsvisie Gemert-West
In de concept gebiedsvisie staat de ommuurde tuin tegenover het kasteel met rode lijnen reeds ingetekend als bouwlocatie
Hoe dan ook, de rode lijn die in het stuk aangeeft waarbinnen in het westelijk deel van Gemert gebouwd mag worden loopt voorlopig om de muur heen. ,,In februari, toen we de visie maakten, was er een plan voor het kasteel met bebouwing binnen de muren”, lichtte Danz toe. Volgens de burgemeester is het stuk zoals het is, omdat het college eventueel bereid is daar voor de huidige bewoners nieuwe huisvesting te laten bouwen. ,,Het liefst houden we de paters in het bestaande gebouw”, gaf hij aan. ,,We doen het alleen als het nodig is voor het voortbestaan van het kasteel.”

Particuliere belangen
Juist dat was een houding die bij een aantal bezoekers van de avond weerstand opriep. ,,We zijn het met elkaar eens dat we er liever niet bouwen”, klonk het. ,,Dit stuk is een visie. Daarin staat waar je naar toe wilt werken. Nu al toegeven aan particuliere belangen past daar niet bij.” Mochten er dan later politiek-bestuurlijke redenen zijn om van dat ideaalplaatje af te wijken, dan kan dat besluit altijd nog vallen, zo vonden die insprekers.

Meer
De gebiedsvisie ging over meer dan alleen kasteel en omgeving. In feite omvat ze het hele gebied ten westen van de bebouwde kom van Gemert tot aan de grens met Laarbeek: de Pandelaarse Kampen, het tuinenrijke gebied rond kasteel-Schoorswinkel en De Bloemerd.

Verplichting
Dat het stuk nodig is, heeft twee redenen. In de eerste plaats is de gemeente verplicht elke tien jaar bestemmingsplannen te vernieuwen. ,,We vinden het zelf ook een goede zaak alles nog eens tegen het licht te houden”, legde Van Maasakkers uit.

Particulieren
Ten tweede zijn er allerlei particulieren die plannen hebben voor het gebied. Zo is er het idee geopperd om er een golfbaan of camping aan te leggen. Het college wil kijken of die initiatieven wel op die plekken passen. Dat zegt het overigens pas als te doen als de visie klaar is. Welke plannen er precies zijn ingediend, wilde de burgemeester niet zeggen. ,,Er zijn particulieren die er nog niet mee naar buiten willen. Dan gaan wij dat ook niet doen. Dat gebeurt wel als ze straks eventueel een vergunning aanvragen.”

Structuren
De visie bepleit onder meer het behoud en versterken van bestaande structuren, zoals de zichtlijnen in het buitengebied. De meeste aanwezigen leken zich in de grote lijnen van het plan te kunnen vinden. Wel vonden sommigen dat er te weinig aandacht voor het verkeer is. Een ander had moeite met het woord ‘ontwikkelingen’ waar het ging om de rafelige dorpsrand. Hij pleitte juist voor conservering van die rand. ,,Niets doen betekent achteruitgang”, dacht de burgemeester. Verandering kan in zijn ogen ook versterking van de bestaande structuur betekenen.

Romantische momenten
Hoe serieus de avond ook was, af en toe kon er ook gelachen worden. Een bezoeker hield een pleidooi tegen zichtlijnen rond de Pandelaar. ,,Vroeger was het daar erg mooi, met veel dichte hagen. Menig jongeman heeft daar in zijn jeugd romantische momenten beleefd. Weg met de zichtlijnen.”

Inspraak
Een gebiedsvisie heeft geen wettelijke status. Het is een stuk waarop de gemeente zich baseert om bestemmingsplannen vast te stellen die wel bindend zijn. College en bureau bekijken de komende tijd wat ze met de woensdag gemaakte opmerkingen doen. Vanaf juni worden er drie aparte avonden gehouden over de verschillende deelgebieden. Bewoners kunnen er nog een keer hun zegje doen. Pas daarna worden de bestemmingsplannen opgesteld, waarbij opnieuw inspraak mogelijk is.
 
 
{mxc}