Inspraakavond over concept gebiedsvisie Gemert-West

GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel heeft op woensdag 14 mei een inspraakavond gehouden in het gemeentehuis over de concept gebiedsvisie Gemert-West. In dit concept worden de uitgangspunten en contouren beschreven voor toekomstige ontwikkelingen door een extern adviesbureau in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. De ommuurde tuin tegenover het kasteel wordt in dat concept aangeduid als potentiële bouwlocatie. 
 
Volgens de notitie is het doel van deze visie 'landschappelijke gebieden te behouden, de verschillende kenmerken en kwaliteiten te versterken en nog herkenbaarder te maken. Toch willen we het gebied niet op slot zetten, maar leef- en bruikbaar te houden. Recreatieve en toeristische potenties van Gemert (dorp, kasteel, tuinen en het buitengebied met boerenbondmuseum) kunnen worden versterkt.'

Verder: 'Maar niet alle functies passen in alle gebieden en de bijzondere kwaliteit van het gebied vraagt om een zeer zorgzame benadering. Over het algemeen is het hele gebied zodanig dorps en landelijk op een
zeer traditionele wijze, dat grootschalige, hedendaagse en stedelijke functies niet goed in het gebied passen.'