Paters willen 80 woningen in weiland tegenover kasteel

GEMERT - De congregatie Paters van de H. Geest wil in samenwerking met een drietal partijen tegenover het kasteel een zorgcomplex plus 80 woningen gaan bouwen verdeeld over drie ‘ommuurde woondomeinen’ tot aan de Witte Brug. Tijdens een persconferentie maakten de paters vandaag bekend dat plan zelf te gaan ontwikkelen in samenwerking met drie partijen. Woningbouwcoöperatie Bergopwaarts uit Helmond en projectontwikkelaar Aracadis uit Arnhem zouden samen de woningen gaan bouwen. Met het Internationaal Coöperatief Centrum uit Gemert wordt nog gesproken om een aantal gebouwen binnen het kasteelcomplex over te nemen.
 
Plan voor 60 woningen plus zorgcomplex
Aangepaste kaart van de concept gebiedsvisie Gemert-West met de ingetekende plannen van de paters. De 60 woningen blokkeren het vrije zicht (witte pijlen) zoals in de gebiedsvisie is vastgelegd. Het zorgcomplex wordt twee verdiepingen hoog, waardoor het uitzicht op het historische poortgebouw verdwijnt.
Het is de bedoeling dat de paters het kasteel gaan verruilen voor Het Convent, een nieuw te bouwen woonzorgcomplex met kapel in de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw. Na restauratie zou in het kasteel een Internationaal Coöperatief Centrum moeten komen, met ondermeer een studiecentrum, een bibliotheek en conferentie- en trainingsfaciliteiten.

De zetel van de organisatie zou eveneens in het complex worden ondergebracht. De donjon zou bestemd blijven voor gemeentelijke functies, zoals het sluiten van huwelijken. In het plan is ook een openbaar toegankelijke doorsteek opgenomen vanuit Gemert-West, via het kasteelplein, naar de op te knappen tuinen en landerijen.

Met de huidige pachter van het agrarisch gedeelte wordt overlegd om deze landerijen op termijn te betrekken bij het openbare groen van de buitenplaats. Op enkele meters van de ommuurde tuin willen de plannenmakers grondgebonden woningen laten ontwikkelen. Hiervoor zijn drie ommuurde, groene domeinen voorzien, plus een aantal boskavels voor de vrije sector.
 
Enkele foto's van het gebied waar de paters 60 woningen willen bouwen: 
 
 
De ommuurde tuin waar het zorgcomplex zou moeten komen: 
 
 
Het gemeentebestuur is woensdagavond ingelicht over de plannen. Gisteravond hebben de leden van de gemeenteraad kennis kunnen nemen van de plannen tijdens een extra zitting in het gemeentehuis. De omwonenden zijn vanochtend ingelicht door de paters.