Zaterdag actie bij kasteel: 'Met de rug tegen de muur'

Met de rug tegen de muurINGEZONDEN BRIEF - Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt mee te willen werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan dat het bouwen van een zorgcomplex voor de Congregatie van de H. Geest binnen de ommuurde tuin tegenover het kasteel mogelijk moet maken (zie Gemerts Nieuwsblad 30 mei). Hoe dit wooncomplex er uit gaat zien, schuift het college gemakshalve voor zich uit ('Dat zien we na de zomer wel'). De paters hebben echter aangegeven een gebouw van minimaal twee verdiepingen te willen bouwen. Dat betekent dat het uitzicht op het historische poortgebouw uit de 15e eeuw onherstelbaar zal worden beschadigd.
 
Afgelopen zomer gaf een meerderheid van de raad schoorvoetend aan hooguit mee te willen werken aan 'maximaal één bouwlaag achter de ommuurde tuin'. Direct daarnaast zou een parkeerterrein moeten komen. Ook de invulling van dit plan werd toen gemakshalve vooruit geschoven. Een officieel besluit over bouwen binnen de ommuurde tuin heeft de raad sindsdien niet genomen.

Met de rug tegen de muurInspraak
Inmiddels is bekend dat de Congregatie van de H. Geest naast het zorgcomplex in de ommuurde tuin nog eens 60 woningen extra wil bouwen in het weiland aan de H. Geestlaan. Op deze eis van de paters wil het college (voorlopig?) niet ingaan. "Dat zou tot een patstelling hebben geleid", aldus burgemeester Jan van Maasakkers. Nee, volgens het college moet nu eerst via een verkorte inspraakprocedure (artikel 19.2) de weg worden vrijgemaakt voor het zorgcomplex. "Dat komt de snelheid van het proces ten goede", vindt het college. Daarmee negeert het gemeentebestuur het geldende ruimtelijke ordeningsbeleid en de concept gebiedsvisie Gemert-West, waarin bouwen aan de westkant van Gemert wordt afgewezen. Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, is vorige week duidelijk geworden. Wat dat betreft galmen de woorden van pater Frans Wijnen nog na: 'Als de congregatie geen 60 woningen extra mag bouwen, dan wordt het kasteel alsnog verkocht aan de hoogste bieder'. Welke zekerheid krijgt Gemert dat dit niet alsnog gaat gebeuren?

Debat
Uit de plannen van de Congregatie blijkt dat de projectontwikkelaars klaar staan om de omgeving rond het kasteel op te kopen en vol te bouwen. Het gemeentebestuur doet net alsof ze dat niet heeft gehoord en probeert de leden van de gemeenteraad alsnog te verleiden om in een wankelend bootje te stappen. Hier is sprake van onverantwoorde struisvogelpolitiek en koehandel. Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op de leden van de gemeenteraad om hun verantwoordelijkheid te nemen: toon lef en visie! Kasteel en omgeving vormen de kern van ons cultuurhistorische erfgoed. Die erfenis is té kostbaar om aan de willekeur van de markt over te laten. Daarom hebben wij alle raadsfracties per brief uitgenodigd om aanstaande zondag deel te nemen aan een inhoudelijk debat over de toekomst van kasteel en omgeving.

Nazareth
Overigens onderschrijven wij de noodzaak om toekomstbestendige huisvesting voor de paters te realiseren. We voegen daar echter aan toe dat deze huisvesting ook elders gerealiseerd kan worden. Klooster Nazareth aan het Binderseind bijvoorbeeld. Dat gebouw is reeds in bezit van de gemeente en voorzien van een monumentale kapel. Nazareth kan na een grondige verbouwing aan de wensen van de paters worden aangepast. In de wandelgangen wordt echter telkens herhaald dat de paters daar niet willen wonen. Dat is hun goed recht. Maar daarmee neemt de congregatie ook het risico straks zonder huisvesting te zitten wanneer dat echt nodig is.

Actie
Na de ingezonden brief van afgelopen week hebben zich ruim 60 inwoners uit Gemert aangemeld bij onze initiatiefgroep. Uit die reacties blijkt dat steeds meer mensen begrijpen wat er momenteel op het spel staat: de toekomst van kasteel en omgeving. Aanstaande zaterdag gaan wij dat op ludieke wijze zichtbaar maken door om vijf voor twaalf 's middags een menselijke keten rond de ommuurde tuin te vormen onder het motto 'We staan met de rug tegen de muur'. Wij roepen Gemertenaren op om zaterdag 7 juni om 11.45 uur naar de H. Geestlaan te komen!

U kunt zich aansluiten bij de initiatiefgroep door een briefje met naam en contactgegevens in te leveren op Binderseind 20, Macropediusplantsoen 25, Groeskuilenstraat 33, Weverstraat 6, St. Severusstraat 25, Kruiseind 22, Van Loëstraat 1 en Oudestraat 53.
 
 
Jan van Hoof, Wim van den Hout, Jacques van Lankveld en Wilma van Zeeland namens ruim 90 betrokken inwoners van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'
 
Actiebord