Menselijk lint voor behoud van kasteel en omgeving

Inwoners voeren actie voor behoud kasteel en omgevingGEMERT - Met een menselijk lint om de ommuurde tuin hebben ruim 150 inwoners uit Gemert zaterdagochtend aandacht gevraagd voor behoud van het kasteel en de waardevolle, cultuurhistorische omgeving. Aanleiding voor de actie is het plan van het gemeentebestuur om via een versnelde procedure bebouwing in dit gebied toe te staan. De deelnemers aan de actie zijn daar op tegen. Kasteel en omgeving hebben een bijzondere, cultuurhistorische waarde die uniek is in Nederland. Het zou zonde zijn als dat verloren zou gaan voor onnodige bebouwing.
 
Om de urgentie van de situatie aan te geven stond op een spandoek de tekst 'Met de rug tegen de muur: het is 5 voor 12'. Hand-in-hand zongen ze samen het Gîmmerts volkslied 'Van wor ik ben'. Volgens de deelnemers is bouwen tegenover het kasteel onacceptabel, omdat:
 
 • het een bijzonder en waardevol cultuurhistorisch gebied is
 • je niet knoeit met ons zeldzame erfgoed
 • het gebied écht uniek is in Nederland
 • het Gemert maakt tot wat het is
 • het er nu rustig is om te wandelen
 • als er gebouwd wordt, het straks sti(n)kt van de auto's
 • je nu mooie zichtlijnen hebt op het eeuwenoude poortgebouw en omgeving
 • je liever groen ziet dan een parkeerplaats
 • er zeldzame planten groeien
 • de Raad van State 25 jaar geleden al een uitspraak deed tegen bebouwing
 • een monument niet voor niets een monument is
 • een monument bescherming verdient en geen handelswaar mag worden
 • het stedebouwkundig adviesbureau adviseert om er juist niét te bebouwen
 • we een monument in bruikleen hebben voor volgende generaties
 • het daarom moet blijven zoals het is: groen en puur!!
 
Bekijk onderstaande impressie of verstuur een e-kaartje
Zie ook Eindhovens Dagblad: Gemert 'met de rug tegen de muur'