'Convenant tussen paters en ICC over verkoop kasteel'

GEMERT - Lokaal Liberaal heeft per brief vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over een convenant dat de Congregatie van de H. Geest gesloten zou hebben over verkoop van het kasteel aan het ICC. Tevens zou hieruit blijken dat de Congregatie vasthoudt aan het totaalplan: een plan waarin naast bouwen in de ommuurde tuin tevens 2 clusters van 30 woningen buiten de ommuurde tuin gerealiseerd worden. Daarnaast zouden omliggende gronden, welke nu in bezit zijn van de Congregatie, verkocht worden aan een projectontwikkelaar of aan projectontwikkelaars. Dat meldt het Gemerts Nieuwsblad.
 
Lokaal Liberaal wil van het college weten of het gemeentebestuur op de hoogte is van een convenant en of burgemeester en wethouders nog steeds bereid is om een verkorte procedure voor nieuwbouw in de ommuurde tuin op te starten als er een dergelijke overeenkomst gesloten is.De brief van Lokaal Liberaal aan het college van Gemert-Bakel:

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Zeer recentelijk zou het ICC een convenant gesloten hebben met de Congregatie van de Heilige Geest over de verkoop van het Gemertse kasteel aan ICC. Tevens zou hieruit blijken dat de Congregatie vasthoudt aan het totaalplan: Een plan waarin naast bouwen in de ommuurde tuin tevens 2 clusters van 30 woningen buiten de ommuurde tuin gerealiseerd worden. Daarnaast zouden omliggende gronden, welke nu in bezit zijn van de Congregatie, verkocht worden aan een projectontwikkelaar of aan projectontwikkelaars.

Vragen:

1. Bent u op de hoogte van de inhoud van het recentelijk gesloten convenant?
2. Als blijkt dat e.a.a. zoals door mij geschetst waar zou zijn, bent u dan nog steeds bereid de Art. 19 procedure voor bouwen in de ommuurde tuin op te starten?
3. Hebt u als College reeds de aanvraag ontvangen waarin om vrijstelling op het vigerende bestemmingsplan gevraag wordt?

Gelet de hoge mate van actualiteit van deze vragen zou ik u willen verzoeken om zo spoedig mogelijk, liefst per ommegaande, te antwoorden. Ik verwacht in ieder geval van u dat mijn vragen zult beantwoorden alvorens het College besluit over te gaan tot het in behandeling nemen van de Art. 19 aanvraag.
 
 
{mxc}