Teken NU het bezwaarschrift tegen het woonblok

Beste inwoners van Gemert en andere belangstellenden, zoals u ongetwijfeld heeft gelezen, wil de Congregatie van de H.Geest een appartementencomplex laten bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel van Gemert. Uit de ingediende plannen blijkt dat het gaat om een groot, vierkant gebouw met een gemiddelde hoogte van 8 meter. Daarmee wordt het aanzien van het eeuwenoude poortgebouw en de groene omgeving rondom het kasteel ernstig aangetast.
 
Deze 3D-foto's van de plannen geven een indruk van de impact op kasteel en omgeving:
 
 
Stop dit onzalige plan. Lees hoe u nu een bezwaarschrift kunt indienen:

De Congregatie legt deze bezwaren naast zich neer en heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om daar toch te mogen bouwen. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten daar aan mee te werken. De plannen liggen sinds 14 juli gedurende zes weken ter inzage. Binnen die termijn is er gelegenheid om een bezwaar in te dienen.
 
Wij, een groot aantal inwoners van Gemert die zich nauw verbonden voelen aan 'ons' kasteel en de prachtige omgeving, vinden het plan om tegenover het kasteel te bouwen ronduit een slechte zaak!

Kasteel en omgeving, het mooiste stukje van Gemert, mag niet worden opgeofferd!

Wij vinden dat bouwen tegenover het kasteel helemaal niet nodig is. Er zijn diverse andere locaties waar de paters van de H. Geest op aangename wijze kunnen wonen. Aan het Binderseind staat bijvoorbeeld het voormalige klooster Nazareth leeg. Dit complex is eigendom van de gemeente Gemert-Bakel en beschikt over een monumentale kapel. Na verbouwing kan dit klooster prima aan de hedendaagse wooneisen worden aangepast. Ook kan de Congregatie een verzoek indienen bij Zorgcentrum Ruyschenbergh voor woningen met aanvullende zorg. Dat moeten andere inwoners van Gemert immers ook die behoefte hebben aan wonen met zorg.
 
Bezwaarschrift
De initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' heeft een bezwaarschrift opgesteld waarin een groot aantal punten worden genoemd die pleiten vóór behoud van kasteel en omgeving en tégen de bouw van een appartementencomplex in de ommuurde tuin. Als u het met deze bezwaren eens bent, vul dan uw naam en adres in op dit bezwaarschrift en lever het in op één van onderstaande adressen. U kunt het formulier ook direct zelf indienen bij de gemeente Gemert-Bakel.
 
U kunt uw persoonlijke standpunt of bezwaar naar eigen inzicht toevoegen aan het bezwaarschrift. Lever uw bezwaarschrift in elk geval in voor donderdag 21 augustus bij de gemeente Gemert-Bakel of op één van onderstaande adressen. 

Download nú een bezwaarschrift: (u kunt kiezen uit de volgende versies):


 
Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'

Inleveradressen:

Vincent en José Kragten Hopveld 7 Gemert
Frans en Rita Kalb Hopveld 9 Gemert
Jos Nelissen Van Loëstraat 1 Gemert
Theo en Marianne Geerts Binderseind 1 Gemert
Jan en Yvonne van Mierlo Weversstraat 6 Gemert
Jacques van Lankveld en Francien van Dijk Heuvelsepad 44 Gemert
Jan Timmers en Wilma van Zeeland Oudestraat 53 Gemert
Hans van Hoof Komweg 84 Gemert
Jan van Hoof St. Severusstraat 25 Gemert
Wim van den Hout Jezuiëtenlaan 25 Gemert
Jacqueline Macke Hof 12 Gemert
Hermine van Rooij Deel 57 Gemert
Wilbert Kivits Macropediusplantsoen 25 Gemert
Mariëtte van den Boom Melkster 16 Gemert
Jan van der Veen en Ans Geerts Groeskuilenstraat 33 Gemert
Simon van Wetten Kruiseind 22 Gemert