3D-afbeeldingen: geen sprake van misleiding

GEMERT - In het Gemerts Nieuwsblad van vrijdag 15 augustus bekritiseert wethouder Verkampen de 3D-foto's die de initiatief groep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' heeft laten maken van de bouwplannen van de paters tegenover het kasteel. Hij gebruikte daarbij de woorden "3D-model plan ommuurde tuin misleidend". De leden van de Initiatiefgroep nemen de wethouder deze uitspraak zeer kwalijk!!
Op de eerste plaats merken we op dat de 3D-modellen gemaakt zijn door een professionele studio, 3D-partners, op basis van de ontwerpschets die de Congregatie van de H. Geest bij de gemeente Gemert-Bakel heeft ingediend. De verhoudingen die op deze ontwerpschets staan aangegeven, zijn exact, maar dan ook exact overgenomen in het 3D-model. De Initiatiefgroep heeft er geen enkel belang bij om de inwoners van Gemert te misleiden. Wij willen de inwoners van Gemert-Bakel juist die informatie geven die ze van de gemeente niet krijgen.

Visuele beleving
Wethouder Verkampen beweert verder dat de visuele beleving anders is. Hij stelt, dat het complex op meters afstand van de muur is ingepland en dat daarom voor het oog de ramen veel minder boven de muur uitsteken dan op de foto's is aangegeven. Hij stelt verder, dat "het niet bestaat, dat je de ramen van de eerste verdieping kunt zien als je buiten de ommuurde tuin staat".

Deze uitspraak van wethouder Verkampen komt niet overeen met de feiten. Uit de ingediende ontwerpschets van de Congregatie van de H. Geest blijkt namelijk overduidelijk dat de ramen van de eerste verdieping van het gebouw wel degelijk boven de muur uitsteken. Dit beeld is op gelijke wijze overgenomen in het 3D-model. (zie bijgaande ontwerpschets die door de Congregatie is ingediend bij de gemeente). Kennelijk oordeelt de wethouder over een plan dat hij niet goed heeft bekeken óf hij wil niet inzien wat er tegenover het kasteel staat te gebeuren.

Juist informeren

De aantijging van wethouder Verkampen dat wij "de mensen wel op de juiste wijze moeten informeren. Dat is naar mijn mening niet gebeurd", komt dus niet overeen met de feiten. Wij vinden zijn uitlatingen daarom uitermate tendentieus en een openbaar bestuurder onwaardig. Inwoners van Gemert-Bakel die gebruik maken van hun democratische rechten om andere inwoners openlijk te informeren over de plannen rond het kasteel, worden door de uitspraken van het gemeentebestuur geheel ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. Dat nemen wij het college uiterst kwalijk.

Wij nodigen alle inwoners van Gemert-Bakel uit kennis te nemen van de plannen die de Congregatie van de H. Geest heeft ingediend bij de gemeente. U kunt daarvoor terecht bij het loket 'Bouwen en Wonen' van de gemeente. U kunt daar met eigen ogen zien dat niet alleen de ramen, maar het gehele gebouw vele meters boven de muur uitsteekt. De kapel bijvoorbeeld heeft een hoogte van circa 10 meter. Door deze hoge bouwmassa komt de muur (1,80 m) inderdaad heel nietig over. Een wethouder die dat niet inziet, heeft geen ruimtelijk inzicht.

Bezwaarschrift
Indien u het niet eens bent met de bouwplannen tegenover het kasteel, stuur dan vóór donderdag 21 augustus 2008 een zienswijze / bezwaarschrift naar de gemeente Gemert-Bakel. Afgelopen week zijn er in Gemert (kern) op veel adressen huis-aan-huis bezwaarschriften bezorgd. Mocht u geen bezwaarschrift ontvangen hebben, dan kunt u dit downloaden via www.kasteelgemert.nl. Daar treft u tevens een overzicht aan met inleveradressen.

Woensdag 20 augustus worden er twee openbare informatiebijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis over de plannen van de Congregatie van de H. Geest. Deze beginnen om 19:00 en 20:30 uur. Graag tot dan!
Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'

PS: Overigens komt het wel heel erg wrang over dat wethouder Verkampen in het Gemerts Nieuwsblad van afgelopen vrijdag aangeeft zich zorgen te maken over de toekomst van het culturele en historische erfgoed in Nederland. Er wordt volgens hem door het rijk niet veel subsidie beschikbaar gesteld voor monumenten. Verkampen: "Er moet iets gebeuren, anders gaat er het nodige verloren de komende jaren".  De leden van de Initiatiefgroep voegen daar toe: College, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Te beginnen met het behoud van het cultuurhistorische erfgoed in Gemert!!!


Zijaanzichten Het Convent

Op bovenstaande ontwerpschets worden getoond (van boven naar beneden): westgevel (Witte Brug), noordgevel (H. Geestlaan / Kasteellaan), oostgevel (Binderseind) en zuidgevel (Hopveld). Overduidelijk steken de ramen ruimschoots boven de muur uit (in beige weergegeven). Ontwerp: Bureau van der Laan.

 

plattegrond
Satellietfoto met plattegrond. (3D-partners)

plattegrond plus gevel
3D-beeld gevel zuidzijde (Hopveld). (3D-partners)

aanzicht vanaf Hopveld
Aanzicht Hopveld nu (links) en plan (rechts). (3D-partners)

Opmerking van 3D-partners:
  • De tekening van de architect is letterlijk overgenomen zonder de maten te nemen.
  • Vervolgens is het op de ondergrond van de architect geplaatst.
  • Daarna is de alles verschaald in verhouding van ondergrond en terrein in de foto's.
  • Na verschaling blijkt het hoogste punt ca 10500 mm, zijnde de kapel.
  • Om dit soort Artist's Impressions te maken, waarbij het perspectief moet overeenkomen met een foto wordt gebruik gemaakt van de Perspective Projection Matrix.
  • Perspectief tekenen wordt via deze methode onderwezen en heeft het voordeel dat je ook terug kunt vanuit een perspectief naar een vlak in 3D kunt meten.
{mxc}