Zet nu uw handtekening onder zienswijze kasteel

teken zienswijzeGEMERT - Afgelopen zomer hebben 1.683 mensen een zienswijze ingediend tegen de plannen om een groot appartementencomplex te bouwen tegenover het kasteel in Gemert. Dit grote aantal handtekeningen maakt duidelijk dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de dreigende aantasting van kasteel & omgeving. Desondanks gaat het gemeentebestuur door met bouwplannen in dit bijzondere gebied. Terwijl er talloze argumenten zijn om dat juist niét te doen. U kunt nu meehelpen kasteel en omgeving te behouden door een zienswijze te ondertekenen (zie voorbeeld) tegen het voornemen een monumentenvergunning te verlenen. Lever uw brief in voor donderdag 19 februari bij een van de inleveradressen. Uw bijdrage is belangrijk!!
 
Op de eerste plaats dreigt met de bouw van het appartementencomplex het uitzicht op het monumentale kasteel en omliggende cultuurlandschap voorgoed verloren te gaan. Er ligt weliswaar een nieuw plan op tafel, maar volgens tekeningen wordt het gebouwencomplex nu maar liefst 12 meter. Dat is vier meter hoger dan in het vorige plan! Het gevolg zal zijn dat het eeuwenoude poortgebouw & rustieke omgeving volledig gedomineerd gaat worden door nieuwbouw.

Op de tweede plaats is de noodzaak voor het bouwen van dit appartementencomplex nooit aangetoond. Zo heeft de gemeente verzuimd gedegen onderzoek te doen naar alternatieve huisvesting. Bijvoorbeeld verbouwing van één van de drie leegstaande kloosters in Handel, Milheeze of Gemert (Nazareth). Voor alle duidelijkheid: wij gunnen de leden van de Congregatie goede huisvesting, maar niet op deze unieke locatie. Er zijn betere en snellere oplossingen denkbaar!

Op de derde plaats is er nog steeds géén totaalplan voor de herbestemming van het kasteel. De gemeenteraad heeft altijd gezegd pas een beslissing over het kasteel te zullen nemen mét een totaalplan op tafel. Hoewel dit totaalplan er nog steeds niet is, ging een meerderheid van de raad op 18 november 2008 toch plotseling akkoord met aankoop van (een deel van) het kasteel. Daardoor is nog steeds niet duidelijk wat er met kasteel & omgeving gaat gebeuren en welke (financiële) consequenties dat zal hebben voor de inwoners van Gemert-Bakel.

U kunt nú meehelpen kasteel en omgeving te behouden voor huidige en toekomstige generaties door bijgaande zienswijze te ondertekenen. Uw bijdrage is belangrijk! Hoe meer mensen een zienswijze indienen, des te groter de kans dat de bouwplannen straks niet doorgaan.
 
U kunt gebruik maken van deze:
 
 
Print de brief uit en voeg eventueel uw persoonlijke standpunten toe. De komende dagen wordt de zienswijze ook huis-aan-huis verspreid in Gemert. Laat uw zienswijze niet liggen voor later, maar vul deze a.u.b. direct in en lever de brief met handtekening in vóór donderdag 19 februari 2009 bij één van de inleveradressen (staan in bijlage bij de brief) of direct bij de gemeente Gemert-Bakel. 
 
Wij rekenen op uw steun!

Bestuur Stichting Schoorswinkel en Omgeving &
Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'
 
p/a Heuvelsepad 44, 5421 CK Gemert.
Vragen? Stuur een e-mail.