Congregatie kiest voor nieuwbouw in Gennep

poortgebouwGEMERT - De Congregatie van de Heilige Geest heeft de gemeente  Gemert-Bakel laten weten dat zij niet langer vasthoudt aan bouwen in de ommuurde tuin, maar nieuwbouw in Gennep gaat realiseren. Op dit moment is onduidelijk of de gemeente de bouwplannen toch doorzet. De initiatiefgroep roept daarom inwoners en andere belangstellenden op voor donderdag 19 februari een zienswijze in te dienen tegen het voornemen een monumentenvergunning te verlenen voor het bouwen in de ommuurde tuin.
 
In een gezamenlijk persbericht lieten gemeente en Congregatie gisteravond weten dat 'langer uitstel van de besluitvorming over adequate huisvesting niet verantwoord is. De hoge leeftijd van paters en de daarmee samenhangende gezondheidsklachten, het niet op korte termijn kunnen realiseren van een bouwvergunning voor het Convent in Gemert en de mogelijkheid om op korte termijn te kunnen bouwen in Gennep met een psychogeriatrische (PG) afdeling zijn de redenen voor deze keuze', aldus het persbericht.

Afscheid
Pater Wijnen heeft het college geïnformeerd over dit belangrijke besluit. 'Met veel pijn in het hart zal de congregatie afscheid moeten nemen van het kasteel en Gemert. De voortschrijdende tijd haalt alle plannen in zoals voorgenomen in Gemert-Bakel'.

In de persverklaring staat verder dat 'onzekerheid over het uitblijven van besluitvorming tengevolge van nieuwe aspecten in de procedure van de vergunningen en mede vanwege in acht te nemen bezwaar en beroepstermijnen een te groot risico is als dat wordt afgezet tegen de gezondheidstoestand van een aantal paters. Voor de congregatie is het niet langer verantwoord om te blijven wachten op besluitvorming op de plannen voor het convent. Datgene wat het zwaarst moet wegen is ook gewogen en dat is de niet adequate huisvesting van dit moment in relatie tot de gezondheid van de paters'.

Geen openbare verkoop
Pater Wijnen spreekt in het bericht zijn waardering uit voor het werk van de gemeente en wil om die reden vooralsnog geen openbare verkoop van het kasteel met gronden. 'Het is zijn wens om met de gemeente door te gaan met het realiseren van plannen waardoor de publieke functie voor de inwoners van Gemert-Bakel is gewaarborgd'.

Het college laat in de persverklaring weten het besluit van de Congregatie te betreuren, maar 'heeft begrip voor de omstandigheden waaronder de paters nu hun oude dag doorbrengen. Ook de gemeente Gemert-Bakel ziet de congregatie met lede ogen vertrekken naar Gennep'. Tot slot geeft het college aan in alle rust met de gemeenteraad te gaan overleggen over de ontstane nieuwe situatie en daarvoor de tijd uit te trekken die zij nodig acht om met de gemeenteraad tot gewogen besluitvorming te komen.

Oproep: teken zienswijze
Burgemeester Van Maasakkers zegt vandaag in een reactie in het Eindhovens Dagblad dat de optie om tegenover het kasteel te bouwen in de toekomst niet is uitgesloten als dat is voor een 'duurzame en economische exploitatie'. De Initiaitiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' roept inwoners en andere belangstellenden ondanks bovenstaande ontwikkelingen op gebruik te blijven maken van het recht om een zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen verlening van een monumentenvergunning zolang de bouwplannen tegenover het kasteel niet definitief van de baan zijn.