Uw handtekening blijft belangrijk!

handtekeningDe Congregatie van de H. Geest en de gemeente Gemert-Bakel hebben vrijdag 13 februari in een gezamenlijk persbericht aangekondigd dat de Congregatie afziet van de bouw van Het Convent tegenover het kasteel en besloten heeft in Gennep nieuwbouw te realiseren. Op dit moment is niet duidelijk of de gemeente -al dan niet in aangepaste vorm- de bouwplannen in de ommuurde tuin toch doorzet.
 
Ondergetekenden roepen de inwoners van Gemert-Bakel daarom op voor donderdag 19 februari gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen om een monumentenvergunning te verstrekken. Deze vergunning is nodig om in de ommuurde tuin te mogen bouwen. Inwoners van Gemert-kern kunnen daarvoor de zienswijze gebruiken die afgelopen weekend huis-aan-huis is bezorgd. De zienswijze kan ook worden opgehaald via: zienswijze (Word-versie) of zienswijze (PDF-versie). Ook mensen die afgelopen zomer een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de plannen, verzoeken we opnieuw om een zienswijze in te leveren. Uw bijdrage is belangrijk!
 
Bouwen niet uitgesloten
Burgemeester Van Maasakkers zei zaterdag in een reactie in het Eindhovens Dagblad dat het college ondanks de gewijzigde plannen van de Congregatie niet uitsluit dat er in de toekomst toch tegenover het kasteel gebouwd gaat worden 'als dat nodig is voor een duurzame en economische exploitatie'. Dit is de wereld op zijn kop. Het feit dat er nu al ruim anderhalf jaar een stevig debat wordt gevoerd over de toekomst van kasteel & omgeving is vooral te wijten aan het standpunt dat het college en een meerderheid van de raad hebben ingenomen.
 
Beiden hebben zich namelijk in deze benarde positie laten manoeuvreren door te verzuimen de deur op slot te draaien. Want bouwen binnen de ommuurde tuin was helemaal geen discussiepunt geworden als college en gemeenteraad zich hadden gebaseerd op de afspraken in het bestemmingsplan. Daarin staat klip en klaar dat de ommuurde tuin de status heeft van 'landgoed' met als bestemming 'een kinderboerderij'.
 
Logischer
Het was daarom logischer geweest als de gemeente van meet af aan tegen de Congregatie had gezegd: 'Luister, we begrijpen dat jullie een urgent probleem hebben. We willen graag meewerken aan een oplossing, maar niet binnen de ommuurde tuin. Er zijn betere opties denkbaar. Laten we daar samen aan gaan werken'. Dat is niet gebeurd. In dit verband dient ook opgemerkt te worden dat de Congregatie zelf ook debet is aan de ontstane situatie.
 
Ten eerste heeft de Congregatie rijkelijk laat bij de gemeente aangeklopt met hun huisvestingsprobleem. Ten tweede heeft de Congregatie categorisch alle alternatieve huisvestingsmogelijkheden van de hand gewezen. Ten derde geeft de Congregatie nu aan dat ze naar Gennep verhuizen, omdat ze daar een psychogeriatrische afdeling kunnen realiseren met de best mogelijke zorg en hereniging met hun medebroeders.
 
Alternatieve opties
Voor alle duidelijkheid: wij hebben nooit gepleit voor vertrek van de Congregatie uit Gemert. Wel hebben we gewezen op alternatieve opties, waaronder een verbouwd Nazareth klooster of een aparte vleugel in huize Ruyschenbergh. Beide gebouwen liggen dicht bij het kasteel. Bovendien is in Ruyschenbergh geriatrische hulp aanwezig.

Even terug naar de actualiteit: het college sluit niet dat er ondanks de gewijzigde plannen in de toekomst mogelijk toch gebouwd gaat worden tegenover het kasteel 'als dat nodig is voor een duurzame en economische exploitatie'. Hier is sprake van een cirkelredenering: het college  maakt eerst een verkeerde keuze en heeft daardoor ruimte geschapen om van goedkope tuingrond dure bouwgrond te maken. Daarna koopt de gemeente deze grond zelf voor een bedrag van 2 miljoen euro en beweert vervolgens dat bouwen nodig is om deze dure aankoop terug te verdienen.
 
Voorstel
Wij stellen een betere aanpak voor: het college ziet af van bouwen binnen de ommuurde tuin en gaat opnieuw met de Congregatie onderhandelen over de aankoopprijs van het kasteel. Of de gemeente zo verstandig is, weten we niet. De uitspraak van het college wijst in een andere richting. Kortom, er zijn redenen genoeg om vóór donderdag 19 februari een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Gebruik die kans. Want een monument kun je maar één keer verprutsen en dat is doodzonde!

Jan van Hoof, Simon van Wetten, Wilma van Zeeland, Jan van Mierlo, Wim van den Hout , Frans Kalb, Jo van Schalen en Jacques van Lankveld namens Stichting Schoorswinkel en Omgeving / Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' p/a Heuvelsepad 44.