Dorpspartij: 'Niet bouwen in ommuurde tuin'

DorpspartijGEMERT - De Dorpspartij heeft zich donderdagavond 18 juni tijdens de opiniërende raadsvergadering uitgesproken tegen bouwen in de ommuurde tuin. Het is voor het eerst dat een collegepartij dit standpunt inneemt. Volgens raadslid Thea Bevers, die namens de Dorpspartij het woord voerde, moet er maar op een andere locatie naar een oplossing worden gezocht mocht dat nodig zijn voor het totaalplan.
 
"Bouwen binnen de ommuurde tuin vinden we sowieso niet van belang. Als er gebouwd moet worden vanwege het geld om een totaalplan mogelijk te maken, dan moet dat maar op een andere plaats gebeuren. Niet binnen de ommuurde tuin", zei Thea Bevers namens de Dorpspartij. Dit herziene standpunt betekent dat de Dorpspartij (drie zetels) hun eigen wethouder, Jan van Bevers (Financiën), niet langer steunt binnen het college wat betreft bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel.

Het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) en de leden van de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' spreken hun waardering uit dat de Dorpspartij afziet van verdere medewerking aan de onzalige bouwplannen binnen de ommuurde tuin. Zij gaan ervan uit dat de Dorpspartij dit standpunt vanaf nu helder en duidelijk zal blijven verdedigen binnen de gemeenteraad en in het openbaar.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving en de leden van de initiatiefgroep pleiten al ruim twee jaar voor behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving. Om die reden wijzen zij, naast veel inwoners in Gemert-Bakel, de bouwplannen binnen de ommuurde tuin van de hand, omdat realisering van deze plannen een ernstige aantasting van het waardevolle kasteelcomplex zou betekenen.
 
Afgelopen vrijdag pleitte de Dorpspartij in een artikel in het Gemerts Nieuwsblad voor een transparant gemeentelijk monumentenbeleid met duidelijke spelregels. Volgens de fractie voldoent de nieuwe verordening, zoals die tijdens de raadsvergadering van 3 juni door het college van burgemeester en wethouders is voorgesteld, niet aan deze criteria. Op aandringen van de Dorpspartij heeft de gemeenteraad deze verordening vervolgens aangehouden, zodat het college helderheid kan verschaffen over het monumentenbeleid in Gemert-Bakel.
 
 
{mxc}