Toch 28 appartementen ondanks vertrek Congregatie

Ommuurde tuinGEMERT - Het college van burgemeester en wethouders wil ondanks het vertrek van de Congregatie van de H. Geest naar Gennep toch meewerken aan de bouw van 28 appartementen tegenover het kasteel. Afgelopen vrijdag stond er een aankondiging in de gemeenterubriek, waaruit blijkt dat het college op 7 juli heeft besloten een monumentenvergunning te verlenen om de bouw van dit complex mogelijk te maken. Met dit besluit schuift het college opnieuw alle argumenten van tafel vóór behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving. Snapt u dit als inwoner van deze gemeente? Wij niet!
 
Begin januari heeft de Congregatie een monumentenvergunning aangevraagd voor de bouw van de 28 appartementen in de ommuurde tuin. Volgens de ingediende plannen zou dit gebouw nodig zijn voor de huisvesting van de leden van de Congregatie. In februari kondigde de Congregatie echter aan dat zij afzag van huisvesting in Gemert en gekozen heeft voor nieuwbouw in Gennep, onder andere vanwege het realiseren van een psychogeriatrische afdeling.

Je zou verwachten dat daarmee de bouwplannen tegenover het kasteel definitief van de baan zijn. Niets is minder waar: de Congregatie heeft haar vergunningaanvraag niet ingetrokken en burgemeester en wethouders hebben op 7 juli besloten om deze vergunning alsnog te verlenen. Voor wie dit gebouw is bestemd, is volstrekt onduidelijk.

Wij zijn van mening dat de noodzaak voor de bouw van een nieuw appartementencomplex tegenover het kasteel volledig ontbreekt. De Congregatie zal er in elk geval niet gaan wonen. En mocht er behoefte zijn aan een nieuw appartementencomplex, dan zijn er betere, alternatieve locaties denkbaar rond het centrum van Gemert. Want één ding staat vast: bouwen tegenover het kasteel leidt tot ernstige aantasting van een eeuwenoud monument en groene omgeving. Zoiets moet je als gemeentebestuur toch niet willen?

Aangezien het college ons geen andere optie meer laat, gaan wij een bezwaarschrift indienen tegen deze onzalige bouwplannen. Wij hopen dat veel inwoners dit standpunt met ons delen en ook bezwaar gaan aantekenen.
 
 
Bestuur Stichting Schoorswinkel en Omgeving
p/a Heuvelsepad 44
5421 CK Gemert
 
Stichting Schoorswinkel en Omgeving, p/a Heuvelsepad 44.