Dorpspartij pleit voor een duidelijk monumentenbeleid

DorpspartijGEMERT - De Dorpspartij meldt op haar website dat zij monumenten in onze gemeente een warm hart toedraagt. Volgens de partij dient er ten aanzien van monumenten een transparant beleid gevoerd te worden met duidelijke spelregels. De monumentenverordening zoals die op 3 juni is voorgelegd aan de gemeenteraad is dat volgens de Dorpspartij niet. Op aandringen van de gemeenteraad is deze verordening 'aangehouden'.  Het college moet nu eerst duidelijkheid verschaffen over de uitvoering van het monumentenbeleid. Lees verder >>