College wil overeenkomst aangaan met Jaarbeurs

Jaarbeurs / Arjan van Dijk GroepGEMERT - Het college van burgemeester en wethouders stuurt op de valreep een voorstel naar de gemeenteraad, waarin zij voorstelt een intentie-overeenkomst aan te gaan met Jaarbeurs Catering Services / Arjan van Dijk Groep als mogelijke exploitant van het kasteel. Het voorstel staat op 28 januari op de agenda; de laatste besluitvormende raadsvergadering voor de verkiezingen van 3 maart.
 
Volgens het voorstel wil de gemeente Gemert-Bakel een intentieverklaring gaan ondertekenen met Jaarbeurs Catering Services / Arjan van Dijk Groep, waarin beide partijen verklaren op exclusieve basis in overleg te treden om een mogelijke samenwerking ten aanzien van de exploitatie van het kasteel aan te gaan op basis van een langdurige exploitatie-overeenkomst met Jaarbeurs Catering Services. De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 1 juli 2010. Gedurende die periode gaan betrokken partijen geen gesprekken aan met derden over de huur c.q. exploiatie van het kasteel.

Aankoopbedrag
Uit het raadsvoorstel blijkt dat de gemeente van plan is 5 miljoen euro te betalen voor het kasteel plus 2 miljoen euro voor de ommuurde tuin. Dat is opmerkelijk aangezien de Congregatie van de H. Geest geen toestemming krijgt om op die locatie te bouwen en om die reden is uitgeweken naar Gennep. Volgens het bestemmingsplan heeft de ommuurde tuin de bestemming van 'kruidentuin' of  'kinderboerderij'.

Het feit dat het burgemeester en wethouders 2 miljoen euro willen gaan betalen voor de ommuurde tuin betekent zij er niet in zijn geslaagd een betere prijs voor de ommuurde tuin te bedingen. Ook is er nooit een taxatierapport opgesteld naar de feitelijke waarde van het kasteel in relatie tot de kosten voor restauratie en verbouwing van het complex. Opmerkelijk is verder dat de Congregatie van de H. Geest volgens dit voorstel voor 2/9 deel eigenaar blijft van het kasteel, terwijl ze eerder aangaf geen enkele relatie meer te willen hebben met het kasteel.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 26 januari in het gemeentehuis hebben woordvoerders van de Jaarbeurs / Arjan van Dijk Groep uiteengezet dat het gaat om een hotel met bijkomende voorzieningen. Ook zou er op het binnenplein een uitbreding zijn gepland. De uitwerking daarvan is niet bekend gemaakt, omdat de plannen nog in een zeer summier stadium verkeren. Ook de bijlagen van de concept intentie-overeenkomst die mogelijk meer informatie over de plannen zou kunnen verschaffen, zijn niet openbaar gemaakt.

In het voorstel wordt verder gesproken over deelname van de Atlant Groep, Stichting Goed Wonen en het ICC. De laatste partij heeft afgelopen week zijn plannen opgeborgen in een kluis bij de notaris, omdat de gemeente zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Het voorstel is verder vaag over de rol en financiële bijdragen van de Atlant Groep en woningbouwcorporatie Goed Wonen.

Parkeren
De woordvoerders van de Jaarbeurs gaven dinsdag aan plannen te hebben om in de ommuurde tuin een parkeerterrein aan te leggen. Volgens wethouder Verkampen wordt er ook nog aan alternatieve oplossingen gedacht. Welke dat zijn, wilde hij niet zeggen. Parkeren in de ommuurde tuin zal tot gevolg hebben dat er aanzienlijk meer auto's gebruik gaan maken van de H. Geestlaan, een smal straatje met historische bestrating en omgeven door laanbomen. Daardoor zal de rust rondom het kasteel ernstig worden verstoord.

Volgens het college wordt momenteel een concept-koopovereenkomst met de Congregatie van de H. Geest voorbereid, waarin koop en exploitatie van het kasteel aan elkaar worden gekoppeld. 'Daar koop en exploitatie aan elkaar gekoppeld zijn, zal levering pas plaatsvinden nadat met de exploitant een onherroepelijke samenwerkingsovereenkomst (SOK) is gesloten', aldus het voorstel. De raadsvergadering begint donderdag 28 januari om 20:00 uur in het gemeentehuis.