Achterkamertjesplanologie rond het kasteel

Binnen enkele maanden heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel twee keer een besloten raadsvergadering gehouden. Beide keren waren de bouwplannen van de Congregatie van de Heilige Geest het onderwerp van bespreking. Het instrument van een besloten raadsvergadering wordt hier al te gemakkelijk ingezet door B&W, en zeker al te gemakkelijk geslikt door de gemeenteraad, aldus twee leden van de initiatiefgroep, Ton van Wieringen en Jacques van Lankveld.

Soms zijn er uiterst zwaarwegende motieven die het inzetten van een dergelijke beslotenheid noodzakelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld om te voorkomen dat personen beschadigd raken of als het gaat om gevoelige financiële transacties. Maar het gaat niet aan om een onderwerp dat gebleken is zo belangrijk te zijn, buiten de openbaarheid te behandelen, zeker gelet op de ruim 1.500 mensen die hun bezwaren in een zienswijze hebben neergelegd en ingediend bij de gemeente.

Het besluitvormingsproces rond het kasteel, dat door de verantwoordelijke bestuurders en door de politieke partijen veel te lang vooruit geschoven is, is bij uitstek een onderwerp voor openbare meningsvorming en daarbij past geen sfeer van achterkamertjes en besloten vergaderingen.

De politieke partijen in de raad hebben de oproep van B&W voor een dergelijke besloten zitting kennelijk zonder slag of stoot geaccepteerd al hebben enkele partijen de afgelopen tijd enkele kritische vragen over dit onderwerp gesteld. Een alternatief was geweest om de oproep naast zich neer te leggen en uit protest niet naar deze vergadering te gaan.
 
Daarmee had men een signaal kunnen afgeven dat het de eerste taak van een politieke partij is om haar kiezers te vertegenwoordigen en die te betrekken bij een open en transparante politieke besluitvorming.Door in te stemmen met besloten vergaderen maken de raadspartijen zich medeplichtig aan de gelegenheidsplanologie rond de toekomst van het kasteel.

Een gemeenteraad die staat voor zijn taak laat zich dit niet aanleunen en neemt zelf de touwtjes in handen. Het dualistisch bestuursmodel van de gemeente laat hiervoor alle ruimte. Nu het gaat over een heikel onderwerp waar zoveel mensen zich bij betrokken voelen, vallen B&W terug op onderonsjes en laat de raad zich daarin meeslepen.
 
Ontbreekt het deze raad en niet alleen de partijen met wethouders, die graag op het pluche blijven zitten, maar ook de oppositiepartijen.dan echt aan politieke moed en vasthoudendheid? De waakhonden van de democratie worden dan futloze keffertjes.

Ton van Wieringen / Jacques van Lankveld.
 
{mxc}