Opinie 2008

Achterkamertjesplanologie rond het kasteel

Binnen enkele maanden heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel twee keer een besloten raadsvergadering gehouden. Beide keren waren de bouwplannen van de Congregatie van de Heilige Geest het onderwerp van bespreking. Het instrument van een besloten raadsvergadering wordt hier al te gemakkelijk ingezet door B&W, en zeker al te gemakkelijk geslikt door de gemeenteraad, aldus twee leden van de initiatiefgroep, Ton van Wieringen en Jacques van Lankveld.

Lees meer...

Kasteel & omgeving 'Beschermd Dorpsgezicht'

Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft het verzoek van de Congregatie van de H. Geest om tachtig woningen te bouwen aan de H. Geestlaan (Gemerts Nieuwsblad 19-09-'08) afgewezen. Het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) en de Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' beschouwen dit besluit als een eerste stap in de goede richting.

Lees meer...

'Gemeenteraad kom eindelijk op voor behoud kasteel'

GEMERT - De Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' heeft donderdagavond een rechtstreekse oproep gedaan aan de leden van de gemeenteraad om op te komen voor behoud van kasteel en omgeving. Aanleiding was de raadsinformatiebrief over de huisvesting van de Congregatie van de H. Geest die het gemeentebestuur naar de gemeenteraad heeft gezonden.

Lees meer...

Prettige vakantie: U hoort nog van ons!

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de procedure, die de bouw van een zorgcomplex tegenover het kasteel mogelijk moet maken, op 14 juli op te starten. Uitgerekend op een moment dat veel mensen met vakantie gaan en zonder dat er in de gemeenteraad inhoudelijk over de plannen van de Congregatie is gediscussieerd. Bovendien staat niet vast of daarmee het kasteel voor de gemeenschap behouden blijft. Evenmin is duidelijk of de Congregatie alsnog het dreigement uitvoert om het kasteel aan de hoogste bieder te verkopen wanneer zij in de omgeving van het kasteel niet mogen bebouwen. De initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' vindt deze werkwijze een vorm van onbehoorlijk bestuur en heeft daar de plaatselijke politiek per brief op aan gesproken.

Lees meer...