Opinie 2008

Zorgcomplex geeft kasteel totaal ander gezicht

GEMERT - De Congregatie van de H. Geest heeft een ontwerpschets ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel voor de bouw van 28 woningen (appartementen) met bijbehorende voorzieningen zoals een refter, communicatiezaal, kapel, kantoorruimten, etc. in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. De schets maakt onderdeel uit van de procedure om vrijstelling van het bestemmingsplan te krijgen. De plannen liggen tot vrijdag 22 augustus ter inzage op het gemeentehuis.

Lees meer...

Een offer brengen?

INGEZONDEN BRIEF - De discussie rond het kasteel en het bouwen achter de muur van de moestuin spitst zich toe op de vraag of wij, Gemertenaren, 'het offer moeten brengen', lees: het goed te vinden dat de paters Spiritijnen daar gaan bouwen. Feitelijk vraagt de Congregatie aan de inwoners van Gemert om de open, groene omgeving van het kasteel af te staan.

Lees meer...

Zorgcomplex plus 80 woningen bij kasteel 'onacceptabel'

INGEZONDEN BRIEF - Met stijgende verbazing hebben ondergetekenden vrijdag 23 mei kennis genomen van de plannen van de Congregatie van de H. Geest om in de ommuurde tuin tegenover het kasteel een zorgcomplex en daarnaast nog eens in totaal 80 woningen extra te bouwen in het gebied parallel aan de H. Geestlaan. In een ingezonden brief op 26 maart in het Gemerts Nieuwsblad hebben wij reeds gewaarschuwd dat bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel de deur open zet voor allerlei ongewenste ontwikkelingen. Dat deze activiteiten zich al zo snel zouden aandienen, heeft zelfs ons verrast.

Lees meer...

Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!

INGEZONDEN BRIEF - Met de kop 'Huisvesting in ommuurde tuin voorwaarde voor verkoop kasteel' (Gemerts Nieuwsblad, 21 maart) sturen de paters van de H. Geest en het gemeentebestuur aan op een regelrechte confrontatie met de inwoners van Gemert die de cultuurhistorische waarde van het kasteel & omgeving willen behouden. Woordvoerder pater Frans Wijnen zegt dat de congregatie het kasteel niet wil verkopen aan een partij die zich verzet tegen huisvesting in de ommuurde tuin tegenover het kasteel.

Lees meer...