Opinie 2008

Beslissing over aankoop kasteel zonder totaalplan niet verantwoord

inspreekrechtBurgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maakten woensdag bekend dat er een principe-akkoord is met de Congregatie van de H. Geest over aankoop van het kasteel (zie Gemerts Nieuwsblad 7 november). Uit de toelichting van het college blijkt dat er nog talloze vragen niet zijn opgehelderd. Op de eerste plaats is er nog steeds geen totaalplan voor de herbestemming van het kasteel.

Lees meer...

HKK: 'Kasteel Gemert vraagt om een totaalplan'

GEMERT - De plannen aangaande de toekomst van het Gemertse kasteel hebben in de gemeenschap tot grote verdeeldheid geleid.Ook bij de 750 leden van Heemkundekring De Kommanderij Gemert. Over één punt zijn alle leden het eens: iedereen wil een gezonde toekomst voor het kasteel en zijn buitenplaats, met voldoende openbare functies en behoud van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dat schrijven secretaris Martin Breeuwer en beoogd voorzitter Peter van den Elsen van heemkundekring De Kommanderij in een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad.

Lees meer...

Provincie keurt procedure ommuurde tuin af

Burgemeester en wethouders toverden vorige week eindelijk het lang verwachte konijn uit de hoge hoed: de gemeente Gemert-Bakel heeft een bod uitgebracht van 5 miljoen euro op het kasteel (zie Gemerts Nieuwsblad 10 oktober 2008). Op zichzelf juicht de initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!’ deze stap toe. We hebben het college en de gemeenteraad afgelopen jaar diverse malen opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van kasteel en omgeving. Het is immers dé kern van ons cultuurhistorisch erfgoed. Een bod is een begin. We zijn zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.

Vaststellen gebiedsvisie West is voorbarig en onjuist

Komende donderdag, 9 oktober, staat de Gebiedsvisie Gemert-West op de agenda van de gemeenteraad. Een omstreden onderdeel in dit rapport is de rode contour rondom de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Deze rode contour is in opdracht van burgemeester en wethouders getekend en moet de weg vrij maken voor de bouw van een appartementencomplex. De landschapsarchitect die het rapport heeft opgesteld, zei tijdens een inspraakavond op 14 mei het oneens te zijn met deze rode contour.

Lees meer...