Opinie 2009

Gemeente: 'Haalbaarheidsonderzoek niet openbaar'

inspreekrechtGEMERT - Het door de gemeente gepresenteerde 'haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het kasteel' blijkt niet meer te zijn dan een presentatie met conclusies. Er ligt geen gedegen rapport aan ten grondslag. Bovendien weigert de gemeente de onderliggende stukken openbaar te maken. Dat blijkt uit een brief van de gemeente, nadat Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) deze stukken had opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Jan van Hoof plaatste namens SSO donderdagavond de nodige kanttekeningen bij de openheid van de gemeente.

Lees meer...

'Kasteel te kostbaar om domweg te exploiteren'

InspreekrechtGEMERT - Jan van Mierlo heeft donderdag 18 juni namens de initiatiefgroep gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de opiniërende raadsvergadering. In zijn toespraak plaatste hij kritische kanttekeningen bij de noodzaak om in de ommuurde tuin te bouwen, de absurd hoge prijs voor dit stukje grond, de totale investeringskosten en de grootschalige exploitatie die gemeente & partners voor ogen hebben.

Lees meer...

NKS: ‘Deskundigen betrekken bij totaalplan kasteel’

NKSGEMERT - De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) wil dat een ‘zo breed mogelijk’ forum van deskundigen betrokken wordt bij de totstandkoming van een totaalplan voor het Gemertse kasteel en omgeving. Dit stelt de stichting in een zienswijze tegen het verlenen van een monumentenvergunning voor nieuwbouw in de ommuurde tuin. De organisatie maakt bezwaar tegen de voorgenomen bouw en het doorbreken van de tuinmuur: “Hiermee wordt het historisch beeld van het kasteel en omgeving opgeofferd.” Lees verder: Gemerts Nieuwsblad

Lees meer...

'Gemeente moet nu stoppen met bouwplannen'

inspreekrechtGEMERT - "Bouwen binnen de ommuurde tuin was helemaal geen discussiepunt geworden als college en gemeenteraad zich hadden gebaseerd op de afspraken zoals vastgelegd in opeenvolgende bestemmingsplannen", aldus Jan van Hoof tijdens de extra ledenvergadering van de heemkundekring. "Het was logischer geweest als de gemeente direct tegen de Congregatie had gezegd: 'Luister, we begrijpen dat jullie een urgent probleem hebben, maar de bouwlocatie die u op het oog heeft, vinden wij niet acceptabel vanwege ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarde van kasteel en omgeving."

Lees meer...